Vi intervjuer

Vi gjennomfører alltid et intervju som en del av våre verdivurderinger

Verdsettelser uten intervjuer kan være misvisende. Av denne grunn kan slike verdivurderinger sjelden brukes som bevis i retten. Men alle tvister og søksmål er unike, og det er umulig å forutse nøyaktig hvilken dom som vil avsis i en domstol. Det kan gjøres unntak for bedrifter som mer eller mindre bare besitter eiendommer eller håndgripelige ressurser, men hvis bedriften driver noen type virksomhet, er det nødvendig med et intervju for at verdivurdereren skal få en tilstrekkelig forståelse av bedriften. Her følger to eksempler på hypotetiske situasjoner der en vurdering uten intervju blir misvisende; enten med for høy eller for lav prissetting som resultat:
Les mer på nielsenforetagsvardering.se

Scenario 1:

Jane Doe Design Inc. driver en virksomhet som består i å designe logoer, og tar først og fremst oppdrag fra store selskaper. En dag blir selskapet hennes saksøkt av en stor kunde som fremstiller drikkevarer, som anser at en av logoene Jane Doe Design Inc. har produsert bryter mot opphavsretten ved å ligne på en konkurrents patent. Jane Doe Design Inc. er ikke enig og føler seg sikre på at det vil dømmes i deres favør i retten. Selv om dette skulle være tilfellet, vil en slik tvist kreve enorme mengder tid, penger og andre ressurser, noe som plutselig gjør at de vil gå med underskudd dette året. Det kan til og med tvinge dem til å skjære ned på helt nødvendige ting pga manglende økonomiske ressurser, noe som tidligere ikke var et problem. Dessuten er det stor sjanse for at de vil miste en stor kunde og gå i minus på slutten av året, noe som sannsynlig vil påvirke ryktet deres negativt og gjøre at de mister flere kunder.

Men når Jane Doe Design Inc. verdsettes av en verdivurderer som ikke treffer klienten og holder et intervju, blir det likevel satt en høy verdi på selskapet. Verdivurdereren visste ikke om selskapets situasjon fordi han ikke la ned nødvendig tid og ressurser på å sette seg inn i selskapet som skulle verdsettes. Selskapet var kanskje egentlig verdt mye, mye mindre enn den prisen som ble satt.

Scenario 2:

Jane Doe Cleaning LLC er et vaskefirma med 15 ansatte, og ligger i en liten by der én stor arbeidsgiver fører tilsyn med de fleste av oppdragene der det er behov for vasking. Denne arbeidsgiveren bestemmer seg så for å henvende seg til et spesialisert vaskefirma, i stedet for å dekke behovet for vask internt. Siden Jane Doe Cleaning LLC er det eneste vaskefirmaet i byen, er det de som får kontrakten. Eieren av Jane Doe Cleaning LLC har all grunn til å være fornøyd, for alt vaskepersonalet som før arbeidet for den store arbeidsgiveren, men nå er blitt oppsagt, blir umiddelbart ansatt hos henne i stedet. Disse ansatte har allerede erfaring i de oppgavene de skal fortsette med, på samme arbeidsplass som før – bare med et annet navn på arbeidsklærne. Dette blir store overskrifter i lokalavisen og Jane Doe Cleaning LLC får masse gratis, positiv publisitet. Dette åpner enda flere muligheter for firmaet, og de ligger godt an til å få det beste regnskapsåret de noengang har hatt.

Men når firmaet verdisettes av en verdivurderer som ikke treffer dem personlig eller holder et intervju, blir det satt en lav verdi på Jane Doe Cleaning LLC. Verdivurdereren var ikke klar over firmaets gunstige situasjon, fordi han ikke hadde brukt den nødvendige tiden eller andre ressurser på å sette seg inn i saken før han prissatte det. Denne bedriften kunne være verdt betydelig mer enn den verdien som ble satt. Firmaet var på god vei til å fordoble omsetningen sin, men i dette tilfellet påvirket det ikke verdivurderingen.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vi jobber med samme verdsettelsesmetodikk som big4, dog til halve prisen, og med bedre personlig service. Har du en liten butikk/restaurant/salong, eller en virksomhet som ennå ikke har omsetning, anbefaler vi å henvende deg til en bedriftsmegler i stedet.

Christoffer Nielsen jobber både i Skandinavia og USA. Pacific standard time er 9 timer etter Skandinavia.

´
´