Prissetting av selskap hjelper deg med å finne ut av hva en er villig til å betale for din bedrift, ikke hva du er villig å selge selskapet for. Mange misforstår dette, og mener deres bedrift er verdt det de vil selge den for, men dette stemmer ikke. Selve prosessen vi gjennomfører når vi utfører en prissetting innebærer en rekke med profesjonell gjetning. Vi utfører også en oppstarts vurdering av ditt selskap, men det er viktig å vite at dette ikke er en bekreftet prissetting, men vil gi deg en anelse av verdien til selskapet ditt. 

Hva er definisjonen på prissetting av selskap?

Når man skal definere hva en prissetting av selskap er, kan man beskrive det som en profesjonell, upartisk og kvalifisert oppfatning av verdien til selskap. Vår oppgave er å gi deg et svar på hva en er villig til å betale for ditt selskap. 

Når vi utfører en prissetting er det noen punkter som er viktig å forholde seg til:

 • Personlig mening:
  Det er viktig å motta en prissetting som er upartisk, og blir utført fra et nøytralt synspunkt. Dette er noe vi tilbyr, og utfører tjenesten med høy kompetanse og profesjonalitet. Dersom du føler du ikke stoler på din takstmann eller har uenigheter med vedkommende, er det anbefalt å få inn en mening fra en upartisk tredjepart, som ikke har en nærhet til selskapet.  
 • Upartisk:
  Får du en prissetting av selskapet ditt, hvor vedkommende har ønsker om å selge selskapet videre, kan dette føre til en interessekonflikt. Derfor må du finne noen som ikke har planer om dette, og tilbyr bare en prissetting av selskapet. Dette er noe vi gjør, samt sørger for at du mottar en ordentlig og presis prissetting av selskapet ditt. 
 • Kvalifisert:
  I Norge er det ikke nødvendig med en utdannelse når man tilbyr og utfører en prissetting av selskap. Dette kan skape problemer for deg når du skal velge riktig person for jobben. Ser du på aktive år vedkommende har i feltet kan dette være misledende, dersom det ikke er spesifisert om det er heltid eller deltid. Derfor anbefaler vi deg å finne en spesialist som er kvalifisert. 
 • Profesjonell:
  Når du mottar en prissetting av ditt selskap, er det viktig å motta et oppmøte på lokalet ditt, hvor det blir utført et intervju og en ordentlig og god inspeksjon. Det er dessverre mange som insisterer på at de kan bringe inn informasjonen de trenger fra registre. Problemet med dette er at det er lett å påvirke resultatene. Da blir det sendt ut et dokument til deg som ikke inneholder informasjon som er skreddersydd til ditt selskap. Vi møter opp på lokalet ditt og utfører tiltak som er nødvendig for å gi deg en korrekt prissetting av selskapet ditt. 

Hvorfor en prissetting av selskapet ditt er viktig

Dersom du har planer om å selge selskapet ditt i fremtiden, vil det lønne seg med en prissetting av selskapet. Dette sørger for at du mottar en solid grunnverdi, som du kan bruke i en forhandling om selskapet ditt, og sørger for en rettferdig forhandling mellom deg og din kjøper. 

I et søksmål vil en prissetting av ditt selskap være viktig å ha. 

Når du skal refinansiere eller endre eierstrukturen til selskapet ditt, er det viktig å vite verdien til selskapet, da det gjør prosessene som er involvert lettere å håndtere. 

Fallgruvene du kan komme i hvis du ikke får en profesjonell prissetting av ditt selskap

Følger du noen enkle regler, vil du unngå fremtidige fallgruver. Du må finne en som utfører en prissetting av ditt selskap etter reglene vi har satt under.

Få inspeksjon på lokalet til selskapet

Det er utrolig viktig å motta en inspeksjon av lokalet til ditt selskap, når det blir utført en prissetting av selskapet. Dette er fordi domstolen ofte ikke godtar en prissetting som ikke har utført en inspeksjon. En prissetting som ikke har inneholdt en inspeksjon kan ofte ha resultater som er påvirket av den grunn. Dersom du drifter bare på nett eller om bygget ditt har brent ned, kan du få et unntak på dette. 

Det er viktig å utføre et intervju

Det er også viktig å innføre et intervju i prosessen til en prissetting av selskapet ditt, da domstolen ofte ikke tillater en prissetting uten et intervju. Grunnen for dette er at en prissetting uten et intervju kan ha manipulerte resultater, samt at vedkommende som utfører prosessen kan ha feiltolket ditt selskap, og gi et resultat som ikke godkjennes. 

Har du et selskap som bare besitter eiendom er det ikke alltid nødvendig med et intervju.  

Få en prissetting som opprettholder antikorrupsjons-regler

Dersom du ønsker en ordentlig og solid prissetting av selskapet ditt, er det viktig å få vurderingen fra noen som holder seg til antikorrupsjons-regler. Dette hjelper deg med å få en prissetting som er utført på en upartisk og profesjonell måte, fra et nøytralt ståsted. 

Dette er meget viktig når du skal selge selskapet ditt, da motparten ofte prøver å si at din prissetting ikke ble utført på en nøytral og fordomsfri måte, noe som ofte gir deg en ineffektiv forhandling. 

Fordelene ved å ha en verdsetting av selskapet ditt

En prissetting av ditt selskap kommer med fordeler for deg videre. Skal du noengang selge selskapet ditt, vil en prissetting av selskapet sørge for en sikkerhet som du kan bringe inn i forhandlingene. Da har du en solid grunnmur som beskytter dine interesser, og hjelper deg med å få et resultat som du blir fornøyd med. 

Med en god prissetting av selskapet ditt på plass, vil du også kunne utføre endringsprosesser på en lettere måte. Dersom du skal gjennomføre en handelsavtale med en nær part, må du ha en prissetting på plass, da dette er lovpålagt i Norge. 

Hvorfor vi er rett partner til hjelp av prissetting av ditt selskap

Som nevnt tidligere i innholdet, er det en rekke punkter man må ta i betraktning når du skal finne den rette for jobben. Vi oppfyller alle disse, og har et mål om å gi deg en prissetting av ditt selskap, som har en verdi for deg. Vi møter opp på lokalet til selskapet ditt, og utfører tiltakene som skal til, som intervju og inspeksjon, noe som fører til en rettferdig prissetting. 

Det er også essensielt å bruke en tjeneste som ikke har et mål om å selge selskapet ditt, da dette skaper interessekonflikter, og fører ikke til et presist resultat av verdien til selskapet ditt. Vår oppgave er å holde oss nøytrale. 

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´