Lurer du på hva ditt selskap er verdt? 

Vi utfører verdsettelse av selskap, og kan hjelpe deg med å gi deg en vurdering som betyr noe for deg.

Når man lurer på hva et selskap er verdt, vil man få dette svaret når man finner ut av hva en er villig til å betale for det. Enkelt fortalt, så er verdien på et selskap det en er villig til å betale for det, men ikke det en selger det for. Derfor hjelper vi deg, så har du et godt utgangspunkt å gå ut i fra, når du går inn i en forhandling, eller en annen situasjon. 

Man kan som oftest sette ord på hva en verdsettelse er, med å omtale det som et upartisk, profesjonell og kvalifisert inntrykk av verdien til et selskap. Verdsettelse av selskap er kort fortalt en spekulasjon, og er ikke nøyaktig vitenskap. Dersom du mottar en oppstarts vurdering, vil dette gi en god oppfatning av verdien til ditt selskap, men dette identifiseres ikke som en bekreftet verdsettelse av et selskap. 

Hva er definisjonen på verdsettelse av selskap?

Enkelt fortalt, så er definisjonen på verdsettning av selskap selve prisen en kjøper betaler for selskapet. 

Selvsagt innebærer dette mye mer, noe vi kan bryte ned i fire deler:

  • Personlig mening:

Når man utfører en verdsettelse av et selskap, er det viktig å holde seg upartisk. Derfor anbefales det å hyre inn noen som ikke har en relasjon til selskapet. Vi skriver mer om dette videre i innholdet.

Dersom ditt selskap har en takstmann som ikke er å regne med, eller om dere har en konflikt som forstyrrer en nøytral verdsettelse, vil en upartisk tredjepart belønne seg. 

  • Upartisk:

Når du skal motta verdsettelse av ditt selskap, er det lønnsomt å få en mening som kommer fra en kilde som ikke har andre interesser. Dette hjelper deg med å unngå interessekonflikter senere. Du burde oppspore et firma som har spesialisert seg i feltet, og tilbyr sine tjenester uten en interesse om å selge selskapet. 

  • Kvalifisert:
    Når du vurderer en person som skal utføre en verdsettelse av ditt selskap, burde du være sikker på at vedkommende er kvalifisert for jobben. Ser du bare på aktive år i feltet, kan dette være misledende, dersom det ikke blir spesifisert om det er deltid eller heltid. Derfor må du finne en spesialist som har rikelig med kompetanse.
  • Profesjonell:
    Mange som utfører verdsetting av selskap hevder de kan gjøre dette ut fra informasjon fra offentlige registre. De mener de ikke behøver å besøke lokalet til selskapet, og utfører ikke en inspeksjon eller et intervju. Verdsetting av selskap som finner sted over nettet fører iblant til problemer, da det ofte ikke blir gjort en ordentlig innsats i vurderingen. Når avtalen er signert, vil du motta et dokument som er fylt med generell informasjon, men ikke informasjon som er skreddersydd for din situasjon og ditt selskap, noe som ikke har en verdi for deg. 

Hvorfor en verdsettelse av ditt selskap er viktig

Mange får en verdsettelse av selskap for forskjellige grunner. Oftest, og en viktig grunn for hvorfor folk ønsker en verdsettelse, er når man skal selge selskapet. Da har man et solid utgangspunkt som kan brukes i en forhandling om selskapet. 

Har du planer om å refinansiere driften til selskapet eller gjøre endringer i strukturen til eierskapet, er det viktig å motta en verdsettelse av selskapet ditt. 

Er du redd for et søksmål i fremtiden, burde du også ha en verdsetting på plass. 

Fallgruvene du kan komme i hvis du ikke får en profesjonell verdsetting av ditt selskap

Dersom du skal velge en som skal utføre en verdsetting av ditt selskap, er det essensielt å følge noen forholdsregler. Dette hjelper deg med å gjøre det rette valget, så du unngår en forverring i fremtiden. 

Få inspeksjon på lokalet til selskapet

Verdsettelse av selskap som ikke har mottatt en tilstrekkelig inspeksjon, kan brenne seg på dette ved en senere anledning. Dersom du befinner deg i en rettssak, vil domstolen ofte ikke akseptere din verdsettelse, på grunn av at du ikke har mottatt en ordentlig inspeksjon av lokalet til selskapet ditt. Grunnen for dette er at det er lett å manipulere resultatene til verdsettingen. Selskap som har brent ned eller opererer bare på nett, vil ofte få et unntak på dette. Dersom ditt selskap ikke bare opererer over nettet, burde du motta en verdsetting av en kvalifisert tredjepart. 

Det er viktig å utføre et intervju

Enda et viktig punkt for å unngå en fallgruve, er å sørge for å holde et intervju. Selskap som bare eier eiendom, trenger som regel ikke å utføre et intervju, men faller ikke ditt selskap i denne kategorien, er det viktig med et intervju. Blir det utført en verdsettelse av ditt selskap uten intervju, kan det hende at vedkommende har misforstått din bedrift, noe som kan føre til feil verdsetting.

Få verdivurdering som opprettholder antikorrupsjons-regler

Det er usedvanlig viktig å få bistand fra en som opprettholder antikorrupsjons-regler, da motparten din i en forhandling ofte bruker argumentet at ditt selskap mottok en partisk vurdering av verdi, noe som ofte fører til et brudd i forhandlingen. 

Eksperter skal holde seg upartisk, og utføre en verdsetting av selskap fra en nøytral posisjon. Da vil du ha en sterkere grunnmur i en rettssak. 

Fordelene ved å ha en verdsetting av selskapet ditt

Det er en god del fordeler som følger med en verdsetting av selskap. En verdsetting skaper sikkerhet i fremtiden, gir deg en solid basis i forhandlinger om salg av selskapet ditt og sørger for en rettferdig og effektiv forhandling for deg og din motpart. 

I noen tilfeller er det lovpålagt å ha en verdsettelse av ditt selskap på plass, som transaksjoner blant en nærstående part. Har du planer om å gjøre større endringer, vil dette bli lettere å gjennomgå, dersom en verdsettelse av ditt selskap har blitt utført. 

Hvorfor vi er rett partner til hjelp av verdsettelse av ditt selskap

Vi tilbyr bare tjenester som sørger for at du mottar en rettferdig verdsettelse av selskapet ditt, noe vi utfører med høy kompetanse. Vi har også spesialisert oss i feltet, og holder oss upartiske. Dette er viktig for fremtiden din, og essensielt i en solid og presis verdsetting.

Det er viktig å ta i bruk en tjeneste som ikke utføres over nett, men som utføres på lokalet til ditt selskap, så riktige tiltak blir utført, som fører til en verdsettelse som holder i forhandlinger, samt en rettssak. Får du en verdsettelse som utføres over nett, vil det være en sjanse for at vurderingen har blitt manipulert, noe som fører til en vurdering som ikke har noe verdi for deg. 

Ta kontakt, så utfører vi verdsetting av ditt selskap, på en ordentlig og solid måte. 

Christoffer Nielsen
Artikkelforfatter

Christoffer Nielsen

Uavhengig ekspert på verdivurdering av selskap, M&A & Due Diligence
[email protected]
Bøker av forfatteren

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.