Uttalelser

Uttalelser

We are beyond satisfied with our valuation that we got when I bought into my current company. It had gone under the radar for the CEO, that the accountant had made a mistake, that Christoffer was able to find when going through the balance sheet. Our accountant was honest enough to admit the mistake, and then fix it. This mistake could have had severe consequences if it had been filed. If we hadnt done the business valuation, we wouldnt have caught it.

- Brian F

We had just bought a business, a little over a year ago, when the landlord broke the news that they a cash flow problem and intended to sell the property. Due to the nature of our business, it couldnt be moved to another location. A majority of the assets on the balance sheet was construction that we had done to property that we leased. The profitability differentiated heavily between the last couple of years, and our landlord had ordered an online valuation that claimed our business was worth next to nothing. They thought it didnt matter that there were only two months left of our current fiscal year, when we were on our way to report much stronger profit in the upcoming P&L. Luckily, the business valuator dug deep into every detail, and came to the conclusion that the years with higher profit was representative for the business. As for the year with lower profit, it was concluded not to be representative, due to the one time circumstances that lead to high costs during that year. We felt so relieved when we became understood, as our landlord wouldnt listen to us. The story ended with us keeping our business, and we are thriving today.

- Olivia C

Mycket god service hos Nielsen Valuation Group. Professionellt bemötande och kan verkligen sin grej! Rekommenderas varmt!

- Matyas Dios, actlocal.se

FAQ om anmeldelsene:

Hvorfor oppgir vi ikke navnet på bedriftene?

I noen tilfeller er vi juridisk forpliktet til ikke å oppgi navnet på en bedrift. Noen ganger er det på grunn av en fortrolighetsavtale (NDA) eller så kan det være at klienten helt enkelt ikke ønsker at informasjonen om verdivurderingen deres skal offentliggjøres. Faktum er at det ofte er de klientene som er i følsomme eller stressende situasjoner, som er aller mest fornøyd med våre tjenester. Derimot kan vi oppgi informasjon som allerede er blitt offentliggjort, noe som ofte er tilfellet når partene ikke blir enige seg imellom. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.

Her finnes det bare positiv kritikk. Har dere ingen misfornøyde kunder?

Jo, det har vi – eller i hvert fall hadde. Vi ble ofte kontaktet av personer som var midt i en skilsmisse og ville ha en verdivurdering med et lavt beløp som resultat. Vi ble også kontaktet av personer som ville selge bedriftene sine og ville ha en verdivurdering med et høyt beløp som resultat. Før vi innførte en policy for anti-korrupsjon hadde vi derfor noen misfornøyde klienter. Etter at den ble innført har vi ikke bare hatt 100% fornøyde klienter (siden policyen filtrerer bort kunder med korrupte intensjoner), men vi har også observert andre fordeler. Personer som ikke er våre kunder, men snarere våre kunders motparter, har vist større tillit til de verdivurderingene vi utfører, siden de vet at kundene våre ikke har mulighet til å påvirke resultatet av verdsettelsene.

Konsultasjon inngår i prisen

Konsultasjon når det gjelder verdivurdering av bedrifter er akkurat det det høres ut som.

Vi hjelper deg å navigere gjennom tøffe farvann, for eksempel:

  • Å takle risker i forbindelse med transaksjoner, for eksempel ved hjelp av escrow-avtaler
  • Uenighet om verdsetting når en medeier kjøpes ut
  • Konflikter mellom partnere/medeiere
  • Manglende økonomiske midler i forbindelse med at en kjøper ut en deleier
  • Hvordan man forsvarer seg mot en verdivurdering som ikke er “vanntett”

Servicenivå 1: Kvalitativ verdivurdering

Ubegrenset konsultasjon. Ingen tidsbegrensning, men konsultasjonen skal dreie seg om verdivurdering av bedriften og kommende transaksjoner.

Servicenivå 2: Legitim verdivurdering

Konsultasjon om verdivurderingen inngår, men derimot er konsultasjonen begrenset til de emnene som tas opp under besøket vårt. Det vil si at emner som ikke ble diskutert under besøket ikke vil behandles.

Servicenivå 1: Kvalitativ verdivurdering inkl ubegrenset konsultasjon

Verdivurdering med toppservice; alle “bells and whistles” som kan tenkes øke verdien av selskapet. Et populært valg når en hel bedrift skal kjøpes, eller når en ny partner skal bli delaktig i virksomheten. Fullstendig rådgivning tilbys i forbindelse med den potensielle transaksjonen og andre eventuelle omstendigheter både før, under og etter møtet (eksklusive juridiske tjenester). On-site undersøkelse og intervju er inkludert. Vær oppmerksom på utydelig informasjon som kan gis i forbindelse med dette, når du undersøker andre verdivurderere.

I den kvalitative verdivurderingen inngår det også:

  • Ubegrenset konsultasjon om transaksjonen og potensielle farer
  • Gjennomgang av faktorer som senker bedriftens verdi (for øyeblikket)
  • Gjennomgang av faktorer som øker bedriftens verdi (for øyeblikket)
  • Analyse av hva som kan gjøres for å øke bedriftens verdi (i fremtiden). Dette øker ikke bedriftens verdi her og nå, og det spekuleres heller ikke om eventuelle kommende verdivurderinger
  • Ubegrenset rådgivning etter verdivurderingen (i forbindelse med gjennomført vurdering)

Servicenivå 2: Legitim verdivurdering inkl begrenset konsultasjon

Servicenivået “legitim verdivurdering” er et populært valg. On-site undersøkelse av bedriften og intervju på stedet er inkludert. Vær oppmerksom på utydelig informasjon når det gjelder om dette er inkludert i prisen eller ikke, når du undersøker andre verdivurderere.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva virksomheten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, verdsettelse basert på ressursanalyse og ROI-metoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

ROI-metoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Den ressursbaserte verdsettelsesmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss om dine behov angående verdivurdering av bedrift

Vær oppmerksom på at vi er selektive når det gjelder hvilke oppdrag vi påtar oss, og derfor ikke tar imot alle forespørsler.

´
´