Vi undersøker selv

On-site undersøkelse er en del av alle våre verdivurderinger

Verdivurderinger som blir gjort uten at en har foretatt et besøk for å selv se over bedriften, kan lett manipuleres. Derfor blir de som oftest ikke tatt på alvor i retten. Men alle tvister og søksmål er unike, og det er umulig å forutse nøyaktig hvilken dom som vil avsis i en domstol. Det kan gjøres unntak for selskap som ikke eksisterer lenger, for eksempel hvis lokalene har brent ned, og virksomheter uten lokaler eller kontorer, som e-handel med dropshipping eller lignende. Hvis noe av dette ikke gjelder i ditt tilfelle, er sannsynligheten stor for at en domstol ikke vil legge noe vekt ved resultatet av verdsettelsen, siden den ville være så lett å tukle med. Dette skaper en situasjon der den andre parten kan velge å helt ignorere verdivurderingen, siden den uansett ikke kan håndheves. Her følger to hypotetiske situasjoner som illustrerer hvordan mangelen på en personlig undersøkelse ved en verdivurdering, lett kan påvirke resultatet i både positiv og negativ retning:

Scenario 1:

Big Rig Dealership Inc. er den største forhandleren på markedet for tunge, kommersielle transportmidler i USA. Selskapet fokuserer primært på kjøretøy som transporterer utstyr for bruk innen gruvearbeid og oljeproduksjon. Selskapets største inntektskilde er salg av nyproduserte trekkbiler og lowboy maskintrailere. Siden de har et stort nettverk av kontakter innen bransjen, får de høre at en stor fabrikk i North Dakota skal flyttes til Texas. Ingen av de andre transportselskapene har mange nok spesialbygde biler til å utføre oppdraget på kort nok tid. Men Big Rig Dealership Inc. har tilstrekkelig antall nyproduserte lastebiler av riktig modell, og siden de er de eneste som har kapasitet til å ta på seg et sånt oppdrag, setter det dem i en god posisjon til å forhandle. Partene blir enig om en pris, prosjektet går i gang, og etter hvert avsluttes det. Big Rig Dealership Inc. går med stort overskudd ved årsoppgjøret, mens balanseligningen ikke blir noe særlig forandret.

Når selskapet verdsettes av en verdivurderer som ikke personlig besøker dem, blir resultatet anslått til en høy verdi. Det verdivurdereren ikke visste var at de nyproduserte spesialmodellene, som ellers er mye dyrere enn vanlige lastebiler, ikke er nye lenger. Verdiforskjellen på et helt nyprodusert kjøretøy og et lett brukt kjøretøy, ganget med det store antallet biler, gjør at forskjellen vil ligge på flere millioner dollar, til tross for at kilometerstanden fortsatt er relativt lav.

Scenario 2:

Aviation Welding Specialists LLC er en underleverandør til flyproduksjonsindustrien. Bedriftens virksomhet krever store mengder dyrt, spesialisert sveiseutstyr, noe som gjør at utgiftene kan bli høye. Det meste av utstyret er eldre enn fem år, men de har en dyktig serviceavdeling som vedlikeholder utstyret for at det skal kunne brukes så lenge som mulig. Konkurrenten Aircraft Fuselage Welding LLC er interessert i å kjøpe opp Aviation Welding Specialists LLC. Siden eierne av begge bedriftene er harde forhandlere, blir de ikke enig om en pris, så de bestemmer seg for å ta hjelp av en uavhengig verdivurderer.

Når bedriften verdsettes av en verdivurderer som ikke selv besøker og undersøker virksomheten, blir spesialutstyret verdsatt til den bokførte verdien, noe som gjør at det blir satt en lav pris på bedriften. Faktum er at utstyret som hadde blitt avskrevet, fortsatt har en markedsverdi som overstiger omsetningen, men dette visste ikke verdivurdereren, fordi han ikke besøkte bedriften selv og undersøkte utstyret deres.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´