Vår policy for anti-korrupsjon

Vår policy for anti-korrupsjon

1. Hvis verdivurdereren opplever at det blir gjort upassende forsøk på å påvirke utfallet av bedømmingen, vil den andre parten bli informert om dette. Det vil også bli notert i verdiattesten. Det er ikke tillatt å nevne for verdivurdereren hvor mye du synes bedriften er verdt, eller gjøre noe annet som kan oppfattes som forsøk på å påvirke vurderingen. Om det er blitt gjort slike forsøk eller ikke, og hvordan dette eventuelt vil nevnes i vurderingsrapporten, er det opp til oss å avgjøre.

2. Vi krever at verdivurderingen betales før den blir påbegynt. Derfor spiller det ingen rolle hvilken av partnerne/eierne som finansierer vurderingen, siden forhåndsbetalingen forhindrer muligheten til å bruke godtgjørelsen som et pressmiddel. Men du får selvfølgelig treffe oss ansikt til ansikt før du gjør noen slags betaling.

3. For å forhindre påvirkning fra noen av partene, kommer vi ikke til å besvare noen spørsmål etter at intervjuet er avsluttet. Vi oppmuntrer derfor klientene til å stille så mange spørsmål som mulig under intervjuet; men hvis det under intervjuets gang stilles spørsmål som vi ikke umiddelbart kan svare på, kommer vi til å svare på dem etter intervjuet. Spørsmål som på den annen side først stilles etter at intervjuet er slutt, vil ikke besvares. Hvis det er bestilt en kvalitativ verdivurdering inngår det fullstendig konsultasjon før, under og etter møtet (men det er verdt å merke seg at vi bare konsulterer etter møtet, først når vi har mottatt betalingen).

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´