Vår policy for anti-korrupsjon

Vår policy for anti-korrupsjon

1. Hvis verdivurdereren opplever at det blir gjort upassende forsøk på å påvirke utfallet av bedømmingen, vil den andre parten bli informert om dette. Det vil også bli notert i verdiattesten. Det er ikke tillatt å nevne for verdivurdereren hvor mye du synes bedriften er verdt, eller gjøre noe annet som kan oppfattes som forsøk på å påvirke vurderingen. Om det er blitt gjort slike forsøk eller ikke, og hvordan dette eventuelt vil nevnes i vurderingsrapporten, er det opp til oss å avgjøre.

2. Vi krever at verdivurderingen betales før den blir påbegynt. Derfor spiller det ingen rolle hvilken av partnerne/eierne som finansierer vurderingen, siden forhåndsbetalingen forhindrer muligheten til å bruke godtgjørelsen som et pressmiddel. Men du får selvfølgelig treffe oss ansikt til ansikt før du gjør noen slags betaling.

3. For å forhindre påvirkning fra noen av partene, kommer vi ikke til å besvare noen spørsmål etter at intervjuet er avsluttet. Vi oppmuntrer derfor klientene til å stille så mange spørsmål som mulig under intervjuet; men hvis det under intervjuets gang stilles spørsmål som vi ikke umiddelbart kan svare på, kommer vi til å svare på dem etter intervjuet. Spørsmål som på den annen side først stilles etter at intervjuet er slutt, vil ikke besvares. Hvis det er bestilt en kvalitativ verdivurdering inngår det fullstendig konsultasjon før, under og etter møtet (men det er verdt å merke seg at vi bare konsulterer etter møtet, først når vi har mottatt betalingen).

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Uavhengig ekspert på verdivurdering av selskap, M&A & Due Diligence
[email protected]
Bøker av forfatteren

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.