Om informasjonskapsler

INTRODUCTION

We may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, media channel, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience.

You are encouraged to periodically review this Cookie Policy to stay informed of updates. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the changes in any revised Cookie Policy by your continued use of the Site after the date such revised Cookie Policy is posted.

USE OF COOKIES

A “cookie” is a string of information which assigns you a unique identifier that we store on your computer. Your browser then provides that unique identifier to use each time you submit a query to the Site. We use cookies on the Site to, among other things, keep track of services you have used, record registration information, record your user preferences, keep you logged into the Site, facilitate purchase procedures, and track the pages you visit. Cookies help us understand how the Site is being used and improve your user experience.

TYPES OF COOKIES

The following types of cookies may be used when you visit the Site:

Advertising Cookies

Advertising cookies are placed on your computer by advertisers and ad servers in order to display advertisements that are most likely to be of interest to you. These cookies allow advertisers and ad servers to gather information about your visits to the Site and other websites, alternate the ads sent to a specific computer, and track how often an ad has been viewed and by whom. These cookies are linked to a computer and do not gather any personal information about you.

Analytics Cookies

Analytics cookies monitor how users reached the Site, and how they interact with and move around once on the Site. These cookies let us know what features on the Site are working the best and what features on the Site can be improved.

Our Cookies

Our cookies are “first-party cookies”, and can be either permanent or temporary. These are necessary cookies, without which the Site won’t work properly or be able to provide certain features and functionalities. Some of these may be manually disabled in your browser, but may affect the functionality of the Site.

Personalization Cookies

Personalization cookies are used to recognize repeat visitors to the Site. We use these cookies to record your browsing history, the pages you have visited, and your settings and preferences each time you visit the Site.

Security Cookies

Security cookies help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.

Site Management Cookies

Site management cookies are used to maintain your identity or session on the Site so that you are not logged off unexpectedly, and any information you enter is retained from page to page. These cookies cannot be turned off individually, but you can disable all cookies in your browser.

OTHER TRACKING TECHNOLOGIES

In addition to cookies, we may use web beacons, pixel tags, and other tracking technologies on the Site to help customize the Site and improve your experience. A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages and viewed emails, and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

CONTACT US
Use the form on this website, or the contact info in the website foot.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´