Hvorfor våre verdivurderinger kan forsvares i retten

Hvorfor våre verdivurderinger kan forsvares i retten

1. Vi har en policy mot korrupsjon, noe ingen andre innen verdivurderingsbransjen for øyeblikket har.

2. Forskjellige vurderingsmetoder fastsetter forskjellige verdier. Ser du problemet?  Vi produserer ingen tvilsomme verdivurderinger som det lett kan settes spørsmålstegn ved.

3. Det gamle konseptet med generalisering og spesialisering er fortsatt i høyeste grad relevant i denne sammenhengen. Ekspertutsagn gis sjelden av generalister, nettopp fordi de er generalister og ikke spesialister.

4. Eieren, som er aktivt delaktig i dette firmaet, er også forfatteren av boken Small Business Valuation, én av to kjente bøker som utdyper seg i nettopp verdisetting av bedrifter, noe som skiller seg markant fra verdisetting av store selskaper. Den andre boken er skrevet av Lawrence Tuller, 2008. Mindre bedrifter og vurdering av deres verdi påvirkes først og fremst av interne faktorer, mens verdivurdering av store selskaper i større grad er avhengig av makroøkonomiske faktorer.

5. Våre verdivurderinger respekteres i den grad at fremgangsrike selskaper som ligger over “the billion dollar mark”, altså selskaper med en omsetning på over ti milliarder kroner har valgt å avslutte sitt søksmål i stedet for å motsi vår verdivurdering. Dette til tross for at de nødvendige juridiske og finansielle musklene har stått til deres disposisjon, og den andre parten har vært en mindre bedrift.

6. Vi gir den andre partens juridiske representant ingen mulighet til å dra vår objektivitet i tvil. Konseptet avhengig vs uavhengig tas som oftest på alvor i en rettssak.

7. Vi gjennomfører alltid en egen undersøkelse og et intervju på stedet, når vi verdsetter en bedrift. Hvis verdivurdereren ikke gjør seg en anstrengelse og besøker firmaet personlig, regnes det som en onlineverdsettelse..

8. Vi tar betalt på forskudd, noe som innebærer at vår klient ikke kan øve noen som helst innflytelse i form av godtgjørelse. Vi utfører mange verdivurderinger og får ofte spørsmål om vi kommer til å prissette bedriften til et visst beløp. Standardsvaret er, at vi ikke kan svare på det før vurderingen er gjennomført.

9. Vi baserer aldri en verdsettelse på noe som helst som vil kunne avvises som upålitelige rykter eller påfunn. Dette ville nemlig gi den andre partens representant mulighet til å dra i tvil vår vurdering.

10. Selv om verdivurderingen ikke skulle komme til å brukes som bevis i en rettssak, er det sannsynligvis likevel meningsløst å skaffe en vurdering hos et firma som den andre parten ikke respekterer eller anser for å være pålitelig.

Christoffer Nielsen

Christoffer Nielsen

Uavhengig ekspert på verdivurdering av selskap, M&A & Due Diligence
[email protected]
Bøker av forfatteren

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.