Bøker av Christoffer Nielsen

Bøker av Christoffer Nielsen

Small Business Valuation og 8 steps to elevate the valuation of your business to the next level ble utgitt globalt under høsten 2020 av forlaget Consilience Ltd, på britisk engelsk.

Small business valuation
Small Business Valuation er skrevet for dem som vil forstå hva som skiller én verdivurdering fra en annen. Verdivurdering av bedrifter og selskaper er enkelt når partene er enige med hverandre (“gifter seg”, så å si), men er mer komplisert når medeierne befinner seg midt i en forretningsmessig “skilsmisse”, som på mange måter minner om en bokstavelig skilsmisse. Det kan dreie seg om bevisst villedende uttalelser og anspente situasjoner der begge parter har en egen agenda de vil få igjennom. Boka beskriver noen vanlige scenarioer og vil hjelpe deg som deleier eller potensiell kjøper til å oppdage faresignaler, og til å treffe det som i ditt tilfelle vil være riktig avgjørelse. Cirka halvparten av boka fordyper seg i forskjellige metoder for verdsettelse av bedrifter, mens den andre halvparten fokuserer på gjenkjenning av faresignaler, billedlige varsellamper og godt kamuflert juks og bedrag i forbindelse med verdsetting av bedrifter.

8 Steps
Disse 8 skrittene er 8 strategier som øker verdien på et selskap. Alle virksomheter er verdt det beløpet som noen er villig til å betale for dem, og hensikten med disse strategiene er å gjøre at virksomheten oppfattes som mer verdifull av de potensielle kjøperne. Det kommer sikkert ikke som noen overraskelse at noen av de kjøperne som er villige til å gi mest for selskapet, er konkurrentene, og derfor er 2 av de 8 strategiene konkurrent-relaterte. Av de resterende 8, inneholder 4 av dem råd for å minimere risikoene når man driver en mindre bedrift. Bokens niende kapittel tar dessuten opp noen vanlige misforståelser og forklarer hvorfor selgerfinansiering ikke er nevnt blant de 8 strategiene.
2020 med Consilience Ltd som utgiver.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.