Våre tjenester

Verdivurdering av selskap

Forberedt konsultasjon
Du sender inn alle støttedokumenter, som kan være f.eks. årsregnskapet, year to date-utdrag fra regnskapsprogramvaren, annen verdivurdering, eller grunnlag for et tilbud du har mottatt. Vi leser dokumentet, og har deretter en konsultasjon via videolink. Ingen skriftlig dokumentasjon følger med.

Ukomplisert verdivurdering uten konsultasjon
En fullstendig verdivurdering inkludert normalisering av årsregnskapen og vekting mellom ulike regnskapsår. Verdivurderingen kommer i skriftlig form, er av høyeste kvalitet og forsvarlig ved tvist. Oppdraget er gjennomført når verdsettelsen er levert.

Komplisert verdivurdering med konsultasjon
Samme som ovenfor, men konsultasjon inkludert. Behovet for konsultasjon og «hurtigspørsmål» skal ikke undervurderes.

 

Det vi ikke tilbyr

A, Vi tilbyr ikke verdivurderinger av f.eks mindre restauranter og mindre butikker i henhold til markedsmetoden.

B, Vi tilbyr ikke verdivurdering av selskaper som er pre revenue

Due diligence

Due diligence er det engelske ordet for bedriftsinspeksjon, som også er mye brukt på norsk.

Juridisk due diligence handler om å gå gjennom selskapets avtale og eventuelt ansvar. Jo større bedriften er, desto større er behovet for juridisk kontroll. Mindre bedrifter har ofte mindre behov for dette.

Økonomisk due diligence handler om å bekrefte at selskapets økonomi er det de utgir seg for å være. Også her ble det brukt et engelskspråklig uttrykk: ”Quality of earnings analysis”, som er akkurat det det høres ut som. Ved verdivurdering normaliseres overskuddet basert på intervjuet. Når du gjør en bedriftsbefaring før et oppkjøp, går du gjennom selskapets bankkonto og alle dokumenter, og gjør en mye mer nøyaktig ”quality of earnings analysis”, som også undersøker om det var noe fikling med bokføringen, eller aggressiv skatteplanlegging. Dette er den vanligste formen for due diligence, som alltid gjøres uavhengig av størrelsen på selskapet.

Vår oppfatning av markedet for due diligence er at de som tilbyr det ofte pitcher sine «pakker», og at du enten kjøper mer due diligence enn du egentlig trenger, eller at du kjøper for lite due diligence på et spesifikt område , som får deg til å gå glipp av ting. Vi mener at alle former for pakker, når det kommer til due diligence, ikke er gunstige for kundene, da vi mener at ulike selskaper har svært ulike behov.

Kontakt oss i dag for et tilbud tilpasset dine behov.

Litigation support

Vi tilbyr ekspertvitneforklaring og rettstviststøtte for:

* Verdivurdering
* Bedriftstransaksjoner
* Due diligence
* Forensic accounting
* Beregning økonomisk skade

Transaksjonsrådgivning

Mottatt et bud for din bedrift som inneholder kompliserte vilkår? Vi hjelper deg med å navigere i jungelen, som kan omfatte:

* Forhandlingshjelp
* Selgeransvar etter transaksjon
* Earn out
* Selgerfinansiering
* Betalingsbetingelser
* Betinget deposit
* Ubetinget deposit
* Non compete agreement
* Vendor due diligence og vanlig due diligence

Exit planning - 12 måneders program

Exitplanlegging formidles ofte som noe abstrakt, der det loves mye, samtidig som det er vanskelig å fatte hva det egentlig betyr. Noen har utgangsklare sertifiseringer og andre ting som lover mye, men ingen kjøper bryr seg om dette. Hva kjøpere bryr seg om kan variere mellom ulike kjøpere, men det er 3 ting som alltid får hovedfokus, i hver transaksjon. Disse er (uten spesiell rekkefølge):

Bestill og bestill. Dette refererer i hovedsak til bokføringen, men også til en viss grad avtaler, og dokumentasjon av interne prosesser, og til slutt også i noen begrenset grad fysisk orden og føring av denne, f.eks. er et produksjonsselskap. Dette punktet fungerer i hovedsak i negativ forstand, så man får ikke alltid mer for bedriften hvis det er i orden, men det fører ofte til at kjøper trekker seg, helt, hvis det ikke er i orden.

Avhengig av nåværende eier. Kjøpere ser gjerne at selskapet er uavhengig, selv om dagens eier f.eks. ville være borte i noen måneder (eller bli overkjørt av en buss, som er en mindre hyggelig metafor).

Lønnsomhet. De ovennevnte punktene har ofte en indirekte innvirkning på exit-verdsettelsen, men lønnsomheten har en direkte innvirkning. Selskaper verdsettes nesten alltid til et multiplum av lønnsomhet, så resultatet av den økte lønnsomheten multipliseres i verdsettelsen.

 

Vi tilbyr et 12-måneders program hvor vi gjør selskapet klar for avslutning. Hvert program er skreddersydd for å passe dine behov, men vanligvis gjennomføres konsultasjoner månedlig eller kvartalsvis, enten via zoom eller på stedet. Nedenfor er et utvalg av hva vi gjør (uten spesiell rekkefølge):

Rydding i bokføringen. Alt som «blandes» personlig med bedriften, skal fjernes. Alt fra utgifter av personlig karakter, til personlige lån, til konferanseturer av feriekarakter og annet. I tillegg skal passivsiden av balansen kun ha forpliktelser, og aktivasiden skal kun ha eiendeler. Alle eiendeler skal også normaliseres. Regnskapet skal være rent og korrekt, dette bryr kjøpere seg om.

Normalisering. Dette betyr f.eks. at du flytter overskuddskapital til holdingselskaper, eller tar den ut. Er det flere selskaper som holdingselskaper o.l. slikt må dette kontrolleres ved å flytte all drift til driftsselskapet.

Datarom for avtaler. Dette er bra for å holde styr på alt, men det er spesielt bra for å unngå å trekke ut tiden, etter at et bud er lagt inn, til avtalen avsluttes. «Time kills all deals» er dessverre en sannhet i forretningstransaksjoner, spesielt når det ser ut til at man ikke har greie på avtalene før en kjøper rett før han skal kjøpe opp selskapet.

Reduser avhengigheten av nåværende eiere, gjennom delegering. Dette punktet er vanligvis det vanskeligste for eiere å akseptere, spesielt for noen som har bygget opp en virksomhet fra grunnen av. Sannheten er imidlertid at kjøpere liker å se selskaper som ikke er for avhengige av nåværende eiere. Til en viss grad kan det løses ved å låse eieren inn i selskapet også etter transaksjonen, men dette betyr bare at arbeidet utsettes til fremtiden. Hvis du ønsker å få topp dollar, for selskapet, må du virkelig være exit-klar.

Øk lønnsomheten på ulike måter. Det er mange ulike måter å øke lønnsomheten på. Noen innen exitplanlegging har en tendens til å gå inn for å øke prisene. Det er en ganske enkel måte, og den fungerer ofte, men ikke alltid bra. Dette kan noen ganger føre til kortsiktige forbedringer, men man kan også miste kunder på lang sikt, og dersom kunder begynner å forlate selskapet rett før handelen skal skje, kan det tolkes negativt av kjøperen. Det kan imidlertid være en god idé å bli kvitt ulønnsomme kunder. Å gjennomgå regnskapsbehandlingen du har kan også være en god idé. Det er mange andre måter enn de som er nevnt i denne teksten. Nøye vurdering, av alle tenkelige metoder for å øke lønnsomheten, er det vi tar til orde for.

 

Provisjonsfri bedriftsmeglere

Vi er ikke bedriftsmeglere, og vi krever ikke provisjon eller engagement fee. Alle tjenestene nedenfor kan kjøpes skille

1, Alt starter med en objektiv verdivurdering. Man bør ikke undervurdere forskjellen mellom en upartisk verdsettelse og en partisk salgssidevurdering.

2, Exit-planning, hvis det passer inn i tidsrammen din. Trenger du å selge umiddelbart? Hvis ikke er det mye å vinne på å gjøre exit-planlegging, primært øke fortjenesten og redusere avhengigheten av nåværende eier. Selv en liten økning i fortjenesten blir utnyttet når en multippel brukes, så det er vanligvis svært lønnsomt å gjøre exit planning.

3, Transaksjonsrådgivning og hjelp med vendor due diligence. Utsatt betaling, earn out og selgerfinansiering er ofte et nødvendig onde. Noen ganger kan en ekstra opptjening være fordelaktig, men ofte kan selgere tape alt når de godtar selgerfinansiering. Vilkårene for det er det som betyr noe. Tiden dreper også alle avtaler, så vi hjelper deg gjennom due diligence, ved å gjøre leverandørdue diligence, inkl. å sette opp et datarom, hvor kjøperen kan finne all informasjonen de leter etter.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.