Våre tjenester

Verdivurdering av selskap

Forberedt konsultasjon
Du sender inn alle støttedokumenter, som kan være f.eks. årsregnskapet, year to date-utdrag fra regnskapsprogramvaren, annen verdivurdering, eller grunnlag for et tilbud du har mottatt. Vi leser dokumentet, og har deretter en konsultasjon via videolink. Ingen skriftlig dokumentasjon følger med.

Ukomplisert verdivurdering uten konsultasjon
En fullstendig verdivurdering inkludert normalisering av årsregnskapen og vekting mellom ulike regnskapsår. Verdivurderingen kommer i skriftlig form, er av høyeste kvalitet og forsvarlig ved tvist. Oppdraget er gjennomført når verdsettelsen er levert.

Komplisert verdivurdering med konsultasjon
Samme som ovenfor, men konsultasjon inkludert. Behovet for konsultasjon og «hurtigspørsmål» skal ikke undervurderes.

 

Det vi ikke tilbyr

A, Vi tilbyr ikke verdivurderinger av f.eks mindre restauranter og mindre butikker i henhold til markedsmetoden.

B, Vi tilbyr ikke verdivurdering av selskaper som er pre revenue

Due diligence

Due diligence er det engelske ordet for bedriftsinspeksjon, som også er mye brukt på norsk.

Juridisk due diligence handler om å gå gjennom selskapets avtale og eventuelt ansvar. Jo større bedriften er, desto større er behovet for juridisk kontroll. Mindre bedrifter har ofte mindre behov for dette.

Økonomisk due diligence handler om å bekrefte at selskapets økonomi er det de utgir seg for å være. Også her ble det brukt et engelskspråklig uttrykk: ”Quality of earnings analysis”, som er akkurat det det høres ut som. Ved verdivurdering normaliseres overskuddet basert på intervjuet. Når du gjør en bedriftsbefaring før et oppkjøp, går du gjennom selskapets bankkonto og alle dokumenter, og gjør en mye mer nøyaktig ”quality of earnings analysis”, som også undersøker om det var noe fikling med bokføringen, eller aggressiv skatteplanlegging. Dette er den vanligste formen for due diligence, som alltid gjøres uavhengig av størrelsen på selskapet.

Vår oppfatning av markedet for due diligence er at de som tilbyr det ofte pitcher sine «pakker», og at du enten kjøper mer due diligence enn du egentlig trenger, eller at du kjøper for lite due diligence på et spesifikt område , som får deg til å gå glipp av ting. Vi mener at alle former for pakker, når det kommer til due diligence, ikke er gunstige for kundene, da vi mener at ulike selskaper har svært ulike behov.

Kontakt oss i dag for et tilbud tilpasset dine behov.

Litigation support

Vi tilbyr ekspertvitneforklaring og rettstviststøtte for:

* Verdivurdering
* Bedriftstransaksjoner
* Due diligence
* Forensic accounting
* Beregning økonomisk skade

Transaksjonsrådgivning

Mottatt et bud for din bedrift som inneholder kompliserte vilkår? Vi hjelper deg med å navigere i jungelen, som kan omfatte:

* Forhandlingshjelp
* Selgeransvar etter transaksjon
* Earn out
* Selgerfinansiering
* Betalingsbetingelser
* Betinget deposit
* Ubetinget deposit
* Non compete agreement
* Vendor due diligence og vanlig due diligence

Exit planning

Vårt primære fokus er å øke «oppkjøpsattraktiviteten» til virksomheten din, og bruke det som en «krok» for å tiltrekke kjøpere til å komme til deg. Du er i en mye bedre posisjon ved å gjøre dette, i motsetning til å bruke ressursene dine på å «prøve å selge bedriften din som en bruktbilselger».

Finansierte kjøpere (ofte private equity-konsern eller store konkurrenter) er vanligvis alltid på utkikk etter gode virksomheter å skaffe seg, mens ufinansierte kjøpere er de du finner ulike online markedsplasser med virksomheter til salgs.

Du forbedrer sjansene dine for en vellykket kontantutgang mest ved å være «oppkjøpsklar» og attraktiv nok til å bli funnet i utgangspunktet.

Det er uendelige faktorer som kan forbedres, men det er vanligvis to som alltid skiller seg ut, i hvert oppkjøp. Disse er lønnsomhet og avhengighet av nåværende eier. Det er der vi bruker ¾ av innsatsen og fokuserer på. Alle gjenværende faktorer, få omtrent ¼ av innsatsen og fokus i vår exit-planning.

Vi jobber ikke med tankesettcoaching eller salgscoaching. Dessverre tar vi ikke inn kunder med mindre enn 20 millioner i omsetning til planlegging av avganger.

I det usannsynlige tilfellet at du ikke ville lykkes med å gjøre ønsket exit, er økt lønnsomhet og redusert avhengighet av deg som nåværende eier aldri dårlige investeringer.

Provisjonsfri bedriftsmeglere

Vi er ikke bedriftsmeglere, og vi krever ikke provisjon eller engagement fee. Alle tjenestene nedenfor kan kjøpes skille

1, Alt starter med en objektiv verdivurdering. Man bør ikke undervurdere forskjellen mellom en upartisk verdsettelse og en partisk salgssidevurdering.

2, Exit-planning, hvis det passer inn i tidsrammen din. Trenger du å selge umiddelbart? Hvis ikke er det mye å vinne på å gjøre exit-planlegging, primært øke fortjenesten og redusere avhengigheten av nåværende eier. Selv en liten økning i fortjenesten blir utnyttet når en multippel brukes, så det er vanligvis svært lønnsomt å gjøre exit planning.

3, Transaksjonsrådgivning og hjelp med vendor due diligence. Utsatt betaling, earn out og selgerfinansiering er ofte et nødvendig onde. Noen ganger kan en ekstra opptjening være fordelaktig, men ofte kan selgere tape alt når de godtar selgerfinansiering. Vilkårene for det er det som betyr noe. Tiden dreper også alle avtaler, så vi hjelper deg gjennom due diligence, ved å gjøre leverandørdue diligence, inkl. å sette opp et datarom, hvor kjøperen kan finne all informasjonen de leter etter.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke, vennligst send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

Hvis e-posten spretter, så send den til christoffercarlnielsen@gmail.com
Vi har et midlertidig teknisk problem.

´
´