Våre tjenester

Våre tjenester

Verdivurdering av selskap

1, Ukomplisert verdivurdering uten konsultasjon
En komplisert verdsettelse kjennetegnes vanligvis av at selskapet har eksistert i minst noen år, og at overskuddet er relativt jevnt mellom årene. Det som kanskje er enda viktigere er at det er orden og orden i regnskapet. I denne kategorien skal det ikke være feil eller komplikasjoner i regnskapet. Verdsettelsesmetodene som benyttes er stoffvurderingsmetoden i kombinasjon med avkastningsvurderingsmetoden.

2, Komplisert verdivurdering med konsultasjon
Her er det ingen begrensninger på hvor komplisert verdsettelsen kan være, og ubegrenset høring er inkludert, men høringen er begrenset til verdsettelsesspørsmålet. Juridiske tvister faller inn under denne kategorien.

3, Tech-verdivurdering
Verdivurdering av teknologiselskaper, som SaaS (software as a service), digitale plattformer og andre digitale selskaper. E-handelsselskaper regnes oftest, men ikke alltid, som tradisjonelle selskaper. Teknologiselskapet skal ha salg, ellers tror vi ikke det er mulig å gjøre en verdivurdering av tilstrekkelig kvalitet. Selv om det er salg, er teknologiverdiene relativt spekulative sammenlignet med tradisjonelle selskaper.

Det vi ikke tilbyr

A, Vi tilbyr ikke verdivurderinger av f.eks mindre restauranter og mindre butikker i henhold til markedsvurderingsmetoden. Vi tilbyr imidlertid verdivurdering av f.eks. større butikker med det vi anser som riktig metodikk, altså flere verdsettelsesmetoder som kombineres.

B, Vi tilbyr ikke verdivurdering av selskaper som er før inntekt eller verdivurderinger for pengeinnsamlingsformål.

Due diligence

Due diligence er det engelske ordet for bedriftsinspeksjon, som vanligvis også brukes på svensk. Les gjerne mer om due diligence her. De tre vanligste formene for due diligence er juridisk due diligence, økonomisk due diligence og teknisk due diligence. Det er flere andre former som noen ganger tas i betraktning, men som ofte er irrelevante for «vanlige selskaper», inkludert kommersiell due diligence og rettsmedisinsk regnskap.

1, Juridisk due diligence handler om gjennomgang av selskapets avtale og eventuelt ansvar. Jo større selskapet er, desto større er den juridiske kontrollen.

2, Økonomisk due diligence handler om å bekrefte at selskapets økonomi er slik den hevdes å være. Her er de i hovedsak ute etter juks og fikling fra dagens eiere. Dette er den vanligste formen for due diligence, som alltid gjøres uavhengig av størrelsen på selskapet.

3, Teknisk due diligence handler om kontroll av tilstanden, på selskapets eiendeler. Det kan være alt fra IT-systemer til gravemaskiner. Vi anser denne kategorien som viktig og at den bør prioriteres tilstrekkelig.

4, Kommersiell due diligence handler om markedsundersøkelser, om etterspørsel etter produkter/tjenester og lignende. Dette anser vi sjelden som relevant for tradisjonelle bedrifter, da kvaliteten på dataene sjelden er god. Det kan imidlertid være unntakstilfeller hvor dette kan være aktuelt, for eksempel tech startups.

5, Forensic accounting, er i utgangspunktet det samme som økonomisk due diligence, men med mer fokus på kriminelle elementer, som hvitvasking og lignende.

Noen ganger nevnes også aktsomhet skattemessig, men det hører dels hjemme i den juridiske og dels i finanskontrollen. Det handler hovedsakelig om å gjøre for aggressiv skatteplanlegging, og risikere en leksjon i det.

Vi synes folk ofte snakker alt for lite om teknisk due diligence, som ofte er nødvendig. Vi mener at årsaken til dette er at det ikke er noe leverandørene som tilbyr due diligence kan tilby. Denne må derfor kjøpes eksternt.

Juridisk due diligence er viktig og bør alltid utføres, men kun på de tingene hvor det er økonomisk handlingsrom for å behandle det, ellers vil det kun være relevant i teorien, ikke i praksis. Større selskaper har ofte et stort behov for juridisk due diligence. Man kan trekke en parallell mellom størrelsen på selskapet og behovet for juridisk due diligence.

Vårt syn på due diligence-markedet er at de som tilbyr det ofte pitcher «platemodellpakkene» sine, og at du enten kjøper mer due diligence enn du egentlig trenger, eller at du kjøper for lite due diligence på et bestemt område. får deg til å savne ting. Vi mener at alle former for pakker, når det kommer til due diligence, ikke er gunstige for kundene, da vi mener at ulike selskaper har svært ulike behov.

Kontakt oss i dag, for et tilbud som er skreddersydd for dine behov.

M&A rådgivning

Fusjoner og oppkjøp, eller fusjoner og oppkjøp som de heter på svensk er en slektningbredt konsept. Vanligvis refererer man til et litt større selskap, som kjøper opp konkurrentene, og deretter integrerer deres virksomhet i det overtakende selskapet. Noen ganger er ting som selskapsvurdering og due diligence inkludert i det bredere konseptet M&A.

M&A-prosesser fører ofte til det som i denne sammenheng er relativt raske og høye lønnsomhetsøkninger, fordi man kan plukke de beste prosessene og komponentene fra begge selskapene. I tillegg til det kan du også få stordriftsfordeler som også bidrar til økt lønnsomhet.

Fusjoner og oppkjøp kan også referere til et vertikalt oppkjøp, dvs. en kunde eller leverandør til det overtakende selskapet. Dette kan også være lønnsomt, da du senere kan kontrollere en større del av næringskjeden. Økningen i lønnsomhet er imidlertid sjelden så høy eller rask som ved oppkjøp av konkurrenter. M&A inkluderer selvfølgelig også en separasjon og en integrasjon, hvor integrasjonen er der du vanligvis mislykkes. Å finne økt lønnsomhet ved horisontale oppkjøp går ofte relativt bra, selv om det selvsagt finnes ulike varianter av «bra». Dette er ofte den enklere delen av M&A-prosessen.

På den annen side, når to selskaper skal integreres, oppstår det ofte misnøye blant personalet, spesielt når man innfører «storselskapspolicyer og policyer». Tallene som er tilgjengelige for ansattes misnøye, når hovedsakelig familiebedrifter er kjøpt opp av private equity-konsern, er dyster lesning. Til tross for at produktiviteten blant personalet ofte synker med innføringen av «storselskapspolicyer og policyer», øker lønnsomheten i bedriften ofte uansett. Dette skyldes den lavthengende frukten med M&A, som blir tydeligst når det gjelder horisontale oppkjøp (konkurrenter). Nielsen Valuation Group mener at oppkjøpssuksessen bør måles på lønnsomhet og ingenting annet, men at det til tross for dette bør tas mer hensyn til ansattes og personalets produktivitet ved oppkjøp. Dette er vanligvis det du vanligvis mislykkes med i M&A. Vi tror at det ofte er skjulte verdier i oppkjøpsprosesser, som ikke alltid ser helt til papiret når det skal presenteres. Lønnsomheten som ble skapt av den lavthengende frukten med horisontale oppkjøp, hvor man plukker de beste prosessene og komponentene fra begge selskapene, og utnytter stordriftsfordelene, var nok enda mer lønnsomt enn det som ble sett på papiret. Hvis du opprettholder, eller i beste fall til og med litt forbedrer personalets produktivitet, hevder vi at du kan lykkes enda bedre med M&A.

En tidligere ansatt til Nielsen Valuation Group i London, jobber nå med kommunikasjon med blant annet denne type problemstillinger på heltid: www.thissenconsulting.com

M&A refererer ikke nødvendigvis til større selskaper, men selv mindre selskaper kan skaffe seg konkurrenter, kunder eller leverandører. M&A-rådgivere er imidlertid et mer vanlig ordvalg for større selskaper, mens bedriftsmeglere er et mer vanlig ordvalg for mindre selskaper. En M&A-rådgiver opptrer ofte på lignende måte som en bedriftsmegler, men med mer fokus på det økonomiske og juridiske. M&A-rådgivere har ofte også et mer overordnet ansvar. En bedriftsmeglers oppgave er vanligvis kun å markedsføre og selge mindre selskaper.

Nielsen Valuation Group hjelper deg gjerne med både de enkle og morsomme delene, så vel som de vanskeligere. Kontakt oss i dag, start en samtale og få et tilbud. Vi jobber med en fast oppbevaring på månedlig basis.

Bedriftsmeglere uten provisjon

Når du ønsker hjelp til å selge et mindre selskap, ansetter du vanligvis en selskapsmegler, hvis primære oppgave er å selge selskapet. Noen M&A-rådgivere er «sell side» og da opptrer de på lignende måte, dog ofte med større selskaper, og med mer fokus på det økonomiske og juridiske. Når det gjelder mellomstore selskaper, omtaler noen aktører seg selv som selskapsmeglere og noen som selgerside M&A-rådgivere. Mellomsegmentet kan noen ganger ha «spor etter arbeidsmetoder fra begge sider».

Bedriftsmeglere minner ofte mer om eiendomsmeglere, og noen næringsmeglere jobber vanligvis først og fremst med lokale bedrifter, som restauranter og butikker. Der bruker de vanligvis den komparative verdsettelsesmetoden, og det er også vanlig å erstatte due diligence med en selgers revers, noe som dels skyldes at due diligence koster penger, og dels fordi kjøpere ikke alltid er så sterke på kreditt.

Nielsen Valuation Group jobber ikke med ovennevnte type selskaper eller prosesser. Vi jobber med det vi anser som komplette selskapsvurderinger, som først normaliserer årsrapporten og deretter kombinerer flere ulike verdsettelsesmetoder (ikke den komparative verdsettelsesmetoden alene) og vi mener at det alltid bør gjøres en fullstendig due diligence, og at selger skal ikke finansiere transaksjonen.

Nielsen Valuation Group tilbyr megling av selskaper. Vi krever ikke provisjon eller forpliktelsesgebyr. I stedet tar vi en fast beholder på månedlig basis

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva virksomheten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, verdsettelse basert på ressursanalyse og ROI-metoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

ROI-metoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Den ressursbaserte verdsettelsesmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vi svarer på 90 % av henvendelsene innen 2h. Du vil kun bli kontaktet en gang, vi har ingen nyhetsbrev eller kundeundersøkelser. Du blir oppringt fra +46 763043437 eller +1 7372320838. Prisnivået vårt er omtrent halvparten av hva de fire store koster.

´
´