Hvorfor oss

Hvorfor oss

Nielsen Valution Group er et lite og spesialisert boutique firm. Vi har ingen kundeserviceavdeling eller nyhetsbrev. Christoffer Nielsen er personlig engasjert i den daglige virksomheten.

Vi mener at det gamle konseptet generalisering kontra spesialisering fortsatt er relevant, og at en klient bare vil få utført et oppdrag av høyeste kvalitet hvis de velger en spesialist, framfor en generalist.

Når en verdivurderer mangler ekspertise eller ikke har vært personlig involvert i en verdivurdering, prøves det ofte å kompenseres for ved å levere et uhyre langt vurderingsdokument, fullt av generell, men unødvendig informasjon.. Informasjon som er generell i stedet for konkret relatert til din bedrift, er ikke av verdi for deg personlig.

Uansett grunn eller omstendigheter er vårt mål å hjelpe deg med å vurdere verdien av bedriften din for mest mulig fremgang, og derfor treffer vi alltid klientene våre ansikt til ansikt. Vi forstår hvordan det føles å gjennomgå en “skilsmisse” med en forretningspartner . Vi tror på personlig service: fullstendig, personlig service, og ikke noe annet.

Nielsen Valuation New York LLC
Postadresse: 42 Broadway, New York, NY 10004
Besøksadresse: Wework 25 Broadway, New York, NY 10004
Employer Identification Number: 30-1254435
Telefon: +1 929-445-2879

Los Angeles Business Valuation LLC
Postadresse: 138 N Brand Blvd, Glendale, CA 91203
Besøksadresse: Wework 9830 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA 90212
Employer Identification Number: 61-1984059
Telefon: +1 323-443-2416

Miami Business Valuation LLC
Postadresse: 7750 Okeechobee Blvd, West Palm Beach, FL 33411
Besøksadresse: Wework 429 Lenox Ave, Miami Beach, FL 33139
Employer Identification Number: 38-4165101
Telefon: +1 305-203-4691

Nielsen Företagsbesiktning AB
Postadress: Södra Bollgatan 15E, 57436 Vetlanda
Besöksadress: Storgatan 2, 574 32 Vetlanda
Org- & VAT-nr: SE55559195164401
Telefon: +46 763043437

Nielsen Företagsvärdering AB
Postadresse: Järpvägen 26, 17564 Järfälla
Besøksadresse: Wework Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm
Org- & VAT-nr: SE559239789601
Telefon: +46 763043437

Nielsen Valuation Oslo AS
Postadresse: Hauges gate 1, 3019 Drammen
Besøksadresse: Wework Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo
(Ej registrerad ännu)
Telefon: +47 41392114

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva bedrfiten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, avkastningsmetoden og substansmetoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

Avkastningsmetoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Substansmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Kontaktskjemaet fungerer ikke. Send e-post til christoffer@nielsenvaluationgroup.com

´
´