Hva er likvidasjonsverdsettelse?

Likvidasjonsverdsettelse er en verdsettelsesmetode for å verdsette selskaper som ikke vil fortsette sin virksomhet.

Mer om likvidasjonsverdsettelse

Likvidasjonsverdivurdering brukes til å verdsette selskaper som ikke vil fortsette driften. Dette kan være i forbindelse med en bevisst avvikling eller konkurs. En likvidasjon i begge tilfeller.

Metoden er egentlig en form for substansverdivurdering der selskapets forpliktelser trekkes fra eiendelene. En viktig forskjell er at avviklingskostnader også må trekkes fra i beregningen. 

I tillegg gjøres det en rabatt for å kompensere for selskapets «manglende omsettelighet». Dette skyldes at en virksomhet som skal legges ned, ikke er like ettertraktet på markedet, og at man derfor sjelden kan forvente full markedspris. Den ligger under virkelig markedsverdi.

Likvidasjonsverdsettelse krever verdsettelse av eiendeler

Eiendeler og gjeld finnes i selskapets balanse. En korrekt likvidasjonsverdsettelse krever imidlertid at de viktigste eiendelene verdsettes før beregningen foretas.

Dette skyldes at bokført verdi ikke er det samme som markedspris. En takstmann kan foreta en nøyaktig verdivurdering av eiendelene.

Likvidasjonsverdsettelse på engelsk

Liquidation valuation

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.