Due Diligence – Bedriftsinspeksjon

Due Diligence

Due diligence handler om å inspisere en bedrift ut fra ett eller flere aspekter for å identifisere risiko – men også muligheter. Selskapsinspeksjoner, som de også kalles på svensk, brukes for eksempel i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.

Hva er due diligence?

Due diligence kan beskrives som en bedriftsinspeksjon på svensk. Det kan defineres som en prosess og en metode for å samle inn og analysere informasjon om en bedrift. Hensikten er å samle og vurdere hvordan det står til i virksomheten for deretter å kunne ta en velbalansert beslutning. Resultatene presenteres i en rapport.

Det er ikke uvanlig å få utført en undersøkelse i forbindelse med en verdivurdering av selskap, før kjøp av et selskap eller i forbindelse med en M&A . Resultatet fra bedriftskontrollen fungerer ofte som beslutningsgrunnlag for innkjøper.

Typer bedriftsinspeksjon

Det finnes flere typer due diligence. Avhengig av hvilken type virksomhetstilsyn det er snakk om, kreves det ulike typer kompetanse hos den som utfører oppdraget.

 • Økonomisk
 • Juridisk
 • Teknisk
 • Bedrift og kommersiell
 • Forensic regnskap
 • Skattepliktig

La oss se nærmere på disse.

Økonomisk due diligence

Økonomisk due diligence er den typen som trolig oftest forbindes med bedriftskontroll generelt. Den er i stor grad basert på analyse av økonomiske data fra selskapets regnskap. For eksempel kan resultatregnskap og balanse, kvitteringer og fakturaer analyseres. Gjeld og fordringer undersøkes, samt selskapets eiendeler – både materielle og immaterielle.

Ved hjelp av en finansiell virksomhetskontroll kan du blant annet:

 • Få innsikt i selskapets økonomiske historie
 • Oppdag skjulte lån
 • Identifiser tap på fordringer
 • Avslør falske transaksjoner og andre rariteter
 • Innsikt i ledelse og ansatte og mulige risikoer med disse
 • Oppdag regnskapsmangler
 • Identifiser forskjeller mellom hvordan virksomheten beskrives og hva som virkelig eksisterer

Det som kommer frem i en økonomisk due diligence kan sammenlignes med det som vanligvis er normalt for andre selskaper i bransjen slik at unaturlige avvik kan identifiseres.

Nielsen-Valuation-Group-Finansiell-Due-Diligence

Ved en finansiell virksomhetskontroll gjennomgår vi blant annet selskapets regnskap.

Denne typen bedriftsinspeksjon kan noen ganger bestå av to deler – en historisk og en fremtidsrettet del:

 • Den historiske kaster lys over regnskapet.
 • Den fremtidsrettede har som mål å finne ut hvordan bedriften kan integreres økonomisk etter oppkjøpet, for eksempel med hensyn til patenter, kundeordrer, leveringsavtaler og leieavtaler.

Innenfor den økonomiske due diligence kan det også være aktuelt å gjennomgå ledelsen og i hvilken grad personalet vil eller ikke vil forbli etter oppkjøpet.

Oppsummert kan denne typen tilsyn være svært omfattende. Ikke alle deler må inspiseres, noe som sparer tid og penger.

Vil du foreta en finansiell inspeksjon?

Be om pristilbud

Bedriftsorientert & kommersiell due diligence

Kommersiell due diligence minner ofte om den økonomiske. I det næringsrettede bedriftstilsynet, som det også kalles, fokuseres det fortsatt mer på bedriftens forutsetninger for videre utvikling. Dette inkluderer å undersøke og analysere produkter, produksjon, distributører, kunder, leverandører og så videre.

Dette kan sikkert også til en viss grad inngå i de fremtidsrettede delene av en finansiell virksomhetstilsyn. En kommersiell due diligence kan sies å ta et skritt tilbake, ikke gå for mye i detaljer, og tegne et realistisk bilde av fremtidsutsiktene. Det utføres ofte en bransjeanalyse i forbindelse med denne typen undersøkelser.

Juridisk due diligence

Juridisk eller juridisk due diligence som det også kalles handler i hovedsak om å undersøke ulike rettigheter, tillatelser, kontrakter, inngåtte avtaler og andre forpliktelser.

Hovedfunksjonen som en juridisk selskapsbefaring fyller – både ved aksjekjøp og eiendomstransaksjoner er følgende:

 • Bekreft at selskapet virkelig eier og har tilgang til sine materielle eiendeler
 • Bekreft at immaterielle eiendeler og rettigheter eksisterer i virkeligheten
 • Sjekk de nødvendige lisensene for å drive virksomheten
 • Se om selskapet opererer under gjeldende lov
 • Oppdag og kontroller mulige og pågående tvister, prosesser og tvister
 • Finn tyngende eller uvanlige avtaler i kontrakter
 • Sjekk at kontrakter kan utføres og oppfylles på riktig måte
 • Se om bedriften kan leve mer eller mindre uforstyrret videre også ved eierskifte og eventuelt også lederskifte

Det er sjelden små bedrifter må gjennomføre en særlig omfattende juridisk bedriftskontroll. Selv mindre bedrifter har selvsagt avtaler og forpliktelser, men de er sjelden både sentrale i virksomheten og lønnsomme å gå til rettssak om nødvendig. Derfor er det hovedsakelig i litt større selskaper og spesielt de i milliardklassen der en dypt forankret juridisk due diligence er på plass. Juridisk due diligence utføres vanligvis av advokater eller advokatfirmaer, men det er ingen lovpålagte eller andre formelle krav til juridisk grad for å utføre den.

Vil du foreta juridisk due diligence?

Nielsen Valuation Group hjelper deg med en juridisk selskapsinspeksjon som inneholder alt du trenger for å ta en velbalansert beslutning. Vi er nøye med å levere en undersøkelse som er skreddersydd for din virksomhet, slik at du slipper å betale for ting du egentlig ikke trenger.

Kontakt oss for og siter

Teknisk due diligence

En teknisk due diligence handler om å kontrollere tekniske eiendeler i selskapet. Dette kan for eksempel dreie seg om inspeksjon av kode eller datainfrastruktur (IT due diligence). En teknisk undersøkelse kan også handle om å verifisere kvaliteten på produkter eller produksjonsmetoder og prosesser. Men det kan også handle om inspeksjon av gravemaskiner, kjøretøy og annet utstyr.

Det kreves teknisk erfaring og kompetanse for å kunne foreta en troverdig inspeksjon av de tekniske ressursene. Av den grunn er det slett ikke like vanlig å støte på denne typen bedriftsinspeksjon på markedet – til tross for at det for mange bedrifter er det viktigste aspektet. Dessverre skjer det alt for ofte at bedrifter brenner budsjettet sitt på lovlig DD og at det da ikke er midler igjen til å gjøre en teknisk undersøkelse – selv om det kan være enda viktigere for enkelte bedrifter.

Vil du utforske de tekniske aspektene ved et selskap?


Be om et tilbud nå!

Nielsen-Valuation-Group-Teknisk-Due-Diligence

I en teknisk due diligence går vi gjennom ting som har med de tekniske sidene ved en bedrift å gjøre. For eksempel maskiner, utstyr og produkter.

Forensic regnskap

Forensic regnskap er mye det samme som økonomisk due diligence. Det er imidlertid her lagt vekt på å identifisere kriminelle elementer i regnskapet og i virksomheten for øvrig. Hvitvasking, skattekriminalitet og annen økonomisk kriminalitet står i fokus. Denne typen risiko dekkes ofte av en vanlig finansbedriftskontroll, men dersom det er grunn til å grave dypere kan det være lurt å gjøre en mer forensic undersøkelse av regnskapet.

Skattemessig due diligence

Et skattetilsyn tar sikte på å vurdere skattesituasjonen i selskapet. Det kan handle om å se på inntektsskatt, særavgifter og moms. En skattemessig due diligence kan bidra til å identifisere risikoer knyttet til en altfor ivrig skatteplanlegging, men det kan også være fremtidsrettet å finne muligheter.

Velg en undersøkelse som samsvarer med dine behov

Ønsker du hjelp til å gjennomføre en duediligence med riktig kompetanse? Vi i Nielsen Valuation Group har lang erfaring med bedriftsundersøkelser. For å kunne foreta en meget presis inspeksjon henter vi inn riktige bransjeeksperter i forbindelse med vår bedriftskontroll om nødvendig. Vi prøver aldri å selge deg typer due diligence som du ikke trenger. Få heller en skreddersydd undersøkelse basert på det reelle behovet.

Du får rett og slett rett type dokumentasjon for å kunne ta den riktige avgjørelsen.

Be om et tilbud nå

Hva betyr due diligence?

At due diligence er det samme som å inspisere et selskap er klart – men hva betyr selve begrepet? Egentlig betyr det litt mer enn «bare» bedriftsinspeksjon.

Begrepet kan avledes fra prinsippet om rimelig vederlag som ble utviklet innenfor folkerettens rammer. Der ble dette kalt «the due diligence rule» og innebar at stater skulle være så forsiktige som kan anses som rimelige for å beskytte andre staters borgere, suverenitet, interesser og miljø.

Siden den gang har bruken av dette begrepet spredt seg til andre områder av angelsaksisk lov. Ikke minst brukes det ofte i forbindelse med selskapsoppkjøp og selskapstransaksjoner av ulike slag.

Sjekkliste for due diligence

Det er ingen mal for due diligence som fungerer overalt. Det finnes heller ikke en lovpålagt sjekkliste over punkter som må gjennomgås ved lov. I stedet er det noe som må skreddersys før hvert oppdrag. Hva som er inkludert og hva som forventes av undersøkelsen varierer også mellom ulike land.

Designet avhenger blant annet av:

 • Type selskap som skal undersøkes
 • Bransje
 • Hvem er klienten
 • Formålet med bedriftsinspeksjonen
 • I hvilken grad selgeren tillater en undersøkelse
 • Hva er interessant fra et juridisk perspektiv
 • En avveining mellom å publisere for lite eller for mye informasjon
 • Hvordan de ulike delene skal utføres og av hvem
 • Hva undersøkelsen kan koste

Fordi due diligence-undersøkelsen ofte tar ganske lang tid, kan den også bli kostbar. Derfor er det siste punktet i listen over ofte ganske avgjørende for hva som skal være med i sjekklisten.

Gjennomtenkt tilnærming til vår bedriftsinspeksjon

Når du velger å gjøre en bedriftsinspeksjon med Nielsen Valuation Group, hjelper vi deg med å definere og spesifisere hva som skal inkluderes i undersøkelsen. Vi diskuterer sammen omfanget og hvilke elementer som bør inkluderes.

I motsetning til enkelte andre aktører i bransjen prøver vi aldri å selge på en «pakke» med due diligence som egentlig ikke er nødvendig. I stedet tar vi utgangspunkt i dine prioriteringer. Du får et oppsett av undersøkelsen som kun inneholder de delene som er viktige for at du skal kunne ta den riktige avgjørelsen. Dette setter våre kunder pris på fordi det vil være en kostnadseffektiv og svært nøyaktig bedriftsinspeksjon.

Boka en due flid nå

Ofte stilte spørsmål om bedriftsinspeksjon

Hvilken type bedriftsinspeksjon gjør Nielsen Valuation Group?

Vi utfører de fleste typer bedriftskontroll. Ofte er det en eller annen form for kombinasjon av økonomisk, juridisk og teknisk due diligence som skal til – men alltid skreddersydd etter behov.

Hvorfor bør jeg velge Nielsen Valuation Group?

Vi forstår at hvert selskap har sine spesifikke behov. Derfor serverer vi aldri noen «platemodell» som inneholder undersøkelser som kanskje ikke er nødvendige i virkeligheten. I stedet tilpasser vi vår due diligence slik at du får svar på akkurat de spørsmålene som er relevante for dine beslutninger.

Hva er due diligence på norsk?

På svensk kalles det generelt en firmakontroll.

Hva betyr egentlig begrepet due diligence?

Bokstavelig talt betyr det «rimelig omsorg». I praksis brukes det synonymt med bedriftskontroll.

Hva er DD?

DD er en forkortelse for Due Diligence.

Verdivurdering av selskap er en prosess hvor man fastslår hva virksomheten mest sannsynlig vil være verdt, i en transaksjon mellom to parter som har like stor motivasjon til å gjennomføre transaksjonen. En kvalifisert verdsettelse av et selskap skal følge prinsippet om intrinsic value og inneholde en upartisk normalisering av årsregnskapet. Den endelige utregningen for hva bedriften er verdt er forholdsvis rask og enkel, og det er som oftest bare dette du får når du bestiller en online-verdivurdering uten noen on-site-undersøkelse. Det er derimot arbeidet med å normalisere regnskapet og veie forskjellige vurderingsmetoder mot hverandre, som krever majoriteten av en profesjonell verdivurderers tid og kompetanse. Normaliseringen av regnskapet er ofte det som påvirker prissettingen av selskapet i høyest grad. En verdivurdering av et firma bør dessuten bare anses som pålitelig hvis det er tydelig at den er upartisk og objektiv.

Det finnes flere metoder for hvordan man kan verdsette et selskap. De mest brukte metodene for verdsetting av forskjellige typer virksomhet er: komparativ verdsettelse, verdsettelse basert på ressursanalyse og ROI-metoden. Alle tre har forskjellige styrker, svakheter og underkategorier. Det er verdt å merke seg at ingen vurderingsmetode i seg selv, er fullstendig nok til å verdsette en bedrift.

Den komparative metoden for verdsettelse legger ikke tilstrekkelig vekt på virksomhetens lønnsomhet og ressurser – de mest sentrale aspektene av en bedrifts verdi – og derfor vil verdivurderinger som fullt ut er basert på denne metoden, ikke følge prinsippet om intrinsic value.

ROI-metoden fokuserer på lønnsomhet men tar ikke hensyn til de ressursene bedriften eier. Derfor kan denne metoden gi selskap med mange ressurser, enten de er materielle eller immaterielle, et misvisende resultat i verdivurderingen.

Den ressursbaserte verdsettelsesmetoden derimot, tar ikke hensyn til lønnsomhet. Dette betyr at lønnsomme selskaper mest sannsynlig vil få misvisende resultat fra verdsettingen.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vi svarer på 90 % av henvendelsene innen 2h. Du vil kun bli kontaktet en gang, vi har ingen nyhetsbrev eller kundeundersøkelser. Du blir oppringt fra +46 763043437 eller +1 7372320838. Prisnivået vårt er omtrent halvparten av hva de fire store koster.

´
´