Hva er immaterielle eiendeler?

Immaterielle eiendeler er en bedrifts ikke-monetære eiendeler som ikke kan røres. Eksempler er logoer, firmanavn, patenter, opphavsrettigheter, kunderegistre og domenenavn.

De immaterielle eiendelene kan noen ganger være lagret i en fysisk form, for eksempel musikk på en CD, en database på en harddisk eller tekst på et stykke papir.

Eksempler på immaterielle eiendeler

 • Forretningskonsept
 • Forretningsmodeller
 • Databaser
 • Dataprogrammer, apper og spill
 • Design, form og utseende
 • Dokumenter
 • Domenenavn
 • E-postlister
 • Proprietær teknologi
 • Forskningsresultater
 • Forretningshemmeligheter
 • Firmanavn
 • Salgsprosess
 • Goodwill
 • Nettsider
 • Interne håndbøker, prosesser og arbeidsmetoder
 • Kompetanse
 • Konsesjoner (utgifter til ulike typer lisenser for virksomheten)
 • Kunderegister
 • Lisenser
 • Logo
 • Navn på tjenesten
 • Patenter og patentsøknader
 • Produktnavn
 • Resultater av utviklingsarbeid
 • Samarbeidsavtaler om immaterielle rettigheter
 • Tekst, foto, film og musikk
 • Produksjonsprosesser
 • Opphavsrett
 • Utgifter til forskning og utviklingsarbeid
 • Utgifter til forlagsrettigheter, designrettigheter og lignende
 • Utgifter til leierettigheter
 • Varemerker og design (både registrerte og uregistrerte)

Immaterielle eiendeler i regnskapet

I regnskap og bokføring er immaterielle eiendeler anleggsmidler med en varig verdi for selskapet som ikke kan røres.

Disse kan enten være ervervet eller internt generert.

Immaterielle eiendeler kan bare regnskapsføres som en eiendel dersom de vil ha en vesentlig verdi for selskapet i fremtidige år. Hvis ikke, skal de kostnadsføres umiddelbart.

En immateriell eiendel som kjøpes separat, skal regnskapsføres til anskaffelseskost, som deretter avskrives over utnyttbar levetid.

Hvis du kjøper en virksomhet, er det vanligvis vanskeligere å identifisere alle immaterielle eiendeler enkeltvis. Hvis man kan det, kan de innregnes og avskrives separat. Hvis ikke, blir de innregnet som goodwill.

 

Verdsettelse av immaterielle eiendeler

Når det gjelder verdsettelse av immaterielle eiendeler, må det skilles mellom regnskapsmessig verdsettelse og verdsettelse i forbindelse med for eksempel et oppkjøp.

I regnskapet verdsettes immaterielle eiendeler som hovedregel til anskaffelseskost, men de kan oppskrives eller avskrives etter ulike regler.

Hvis du skal selge eller kjøpe en immateriell eiendel, er det nødvendig med en verdivurdering av en takstmann.

Vanlige metoder for å verdsette disse eiendelene er

 • Kostmetoden – hva det vil koste å utvikle eiendelen
 • Markedsverdimetodenmarkedsverdi basert på tidligere transaksjoner
 • Inntektsmetoden eller Economic Benefit-metoden – hvilken inntekt eiendelen kan generere

Ofte utgjør disse eiendelene en svært stor del av selskapets verdi i forbindelse med en forretningstransaksjon.

En upartisk verdivurdering utført av en ekspert innebærer at det også tas hensyn til de immaterielle eiendelene som selskapet besitter.

Ofte faller verdsettelsen av eiendelene innenfor rammen av verdsettelsen av hele virksomheten. Inntektsmetoden og kontantstrømmetoden er to vanlige verdsettelsesmetoder.

Immaterielle eiendeler på engelsk

Intangible assets

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.