Hva er markedsverdi?

Markedsverdi er hva en bedrift, vare, eiendom, tjeneste eller ytelse er verdt på markedet. Begrepet brukes blant annet i forbindelse med verdivurdering av virksomheter, aksjer, skatt, eiendom og forsikring.

Hvordan brukes markedsverdi?

Begrepet markedsverdi brukes på en rekke områder:

Verdsettelse av virksomheter

Ved verdsettelse av bedrifter finnes det en verdsettelsesmetode som kalles markedsverdi. Den går ut på å fastsette et selskaps verdi basert på hva andre lignende selskaper har solgt for i området.

Begrepet kan også referere til den virkelige markedsverdien av et selskap, for eksempel før et oppkjøp. I dette tilfellet kan verdien vurderes på grunnlag av substansverdi, avkastning eller kontantstrøm.

Aksjer

I aksjemarkedet refererer markedskapitalisering til den totale verdien av et børsnotert selskap. Den beregnes ved å ta antall aksjer i omløp ganger den aktuelle aksjekursen.

Forsikring

I forsikringssaker beregner forsikringsselskapet markedsverdien av den skadde gjenstanden for å fastsette erstatningen.

Det tas hensyn til nypris, alder og slitasje. Forsikringsselskapene bruker avskrivningstabeller for å fastsette markedsverdien. Alternativt innhentes markedspriser fra annenhåndsmarkedet.

Fast eiendom

Ved verdsettelse av eiendom brukes ofte en metode som kalles lokalprismetoden. Den går ut på å fastsette markedsverdien ut fra hva lignende eiendommer på stedet har blitt solgt for tidligere.

Beskatning

Skatteetaten definerer markedsverdi først og fremst som den prisen som kan betales på stedet for tilsvarende vare, tjeneste eller ytelse.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.