Hva er generasjonsskifte?

Generasjonsskifte er når en bedrift, familiebedrift, skogeiendom, gård eller landbrukseiendom overdras til neste generasjon.

Dette er hva generasjonsskifte betyr

Et generasjonsskifte er et eierskifte som skjer når det er på tide å overføre eiendom til neste generasjon. Det kan skje i forbindelse med et dødsfall, men det gjøres best i god tid i forveien på en kontrollert måte.

Ved å planlegge eierskiftet kan man oppnå flere fordeler:

  • Kunnskapsoverføring: Det er ofte mer enn bare eiendom som skal overtas av neste generasjon. Erfaring, rutiner, kontakter med mer kan være noe som skal videreføres.
  • Økonomiske fordeler: Med planlegging kan de involverte ta seg tid til å vurdere hvilke ordninger som er mest økonomisk fordelaktige. Det er ingen gave- eller arveavgift, men barna vil kanskje ønske å eie eiendommen gjennom sitt eget aksjeselskap for å få bedre kontroll over fremtidig skatt.
  • Redusert risiko for uenighet: Begynn å forberede arveoppgjøret i god tid for å unngå misforståelser og uenigheter mellom arvingene.
  • Klarhet: Den generasjonen som overleverer virksomheter og andre eiendeler i dag, kan være i stand til å gi klarhet hvis det oppstår spørsmål. En dag vil dette dessverre ikke lenger være mulig, av åpenbare grunner.

Verdsettelse i forbindelse med generasjonsskifte

Enten det dreier seg om et generasjonsskifte av en virksomhet eller en eiendom – eller begge deler – er det ofte store verdier involvert.

Det er ikke uvanlig at eiendom og ansvar overføres til én eller noen få av arvingene. Det er for eksempel ikke sikkert at alle arvingene kan eller vil drive familiebedriften videre. I stedet kan de kompenseres på andre måter. Hvordan arven skal fordeles, kan da fastsettes i et testament.

Ofte er det nødvendig å foreta en verdivurdering av virksomheten for å få et inntrykk av hva den er verdt. Eller en verdivurdering av en takstmann hvis det dreier seg om et hus, en slektsgård, en landbrukseiendom eller en skogeiendom.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.