Hva er den lokalprismetoden?

Lokalprismetoden er en måte å vurdere markedsverdien av en eiendom eller virksomhet på, basert på hva lignende gjenstander har blitt solgt for på stedet tidligere.

Lokalprismetoden brukes på to måter

Lokalprismetoden brukes på to områder: verdivurdering av eiendom og verdivurdering av virksomhet.

Ved taksering av eiendom er dette den metoden som Skatteverket sier at man i første rekke skal bruke for å vurdere markedsverdien i forbindelse med beskatning.

Lokalprismetoden brukes også ved verdsettelse av selskaper og omtales noen ganger som markedsverdi, komparativ verdsettelse eller relativ verdsettelse.

I begge tilfeller går metoden ut på å fastsette verdien basert på hva lignende eiendommer i området har blitt solgt for tidligere.

Lokalprismetoden for verdivurdering av eiendom

Når man skal verdsette en eiendom, er det vanlig å vurdere markedsprisen basert på hva lignende eiendommer i området har blitt solgt for tidligere. Derav navnet lokalprismetoden.

Dette gjøres ofte i forbindelse med takseringssaker. Eiendomsskatteloven (FTL) sier at verdien av eiendommer som ikke har noe med hverandre å gjøre, ikke skal tas med. Det vil si at de ulike kjøpene må gjennomgås før gjennomsnittsverdien beregnes.

Eiendommene som inngår i beregningen må i hovedsak ligge i samme såkalte verdiområde. Hvis det ikke finnes noen eller for få eiendommer, kan objekter fra andre verdiområder med lignende forhold brukes.

Lokalprismetoden for verdivurdering av bedrifter

Lokalprismetoden fungerer på samme måte ved verdivurdering av bedrifter som ved verdivurdering av eiendom.

Ved verdsettelse av virksomheter brukes den til å vurdere markedsverdien av et selskap på en relativt rask og enkel måte, for eksempel når et selskap skal selges.

Metoden kan brukes til å verdsette relativt små og lokale virksomheter. Gode eksempler er restauranter, pizzeriaer, kiosker, frisørsalonger og butikker.

Hovedutfordringen med denne verdsettelsesmetoden er at datagrunnlaget ofte er mangelfullt. Det finnes rett og slett sjelden nok lignende virksomheter i nabolaget til å gjøre en god vurdering.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.