Hva er relativ verdsettelse?

Relativ verdsettelse betyr å vurdere verdien av et selskap ved å sammenligne det med andre lignende selskaper. Metoden brukes både for børsnoterte aksjer og private virksomheter.

Relativ verdsettelse av unoterte selskaper

Ved verdsettelse av ikke-børsnoterte selskaper brukes denne metoden noen ganger for å verdsette lokale virksomheter som supermarkeder, kiosker og restauranter.

Denne verdsettelsesmetoden er også kjent som markedsverdsettelse eller lokasjonsprismetoden.

Fordelen med denne metoden er at den er ganske enkel å bruke. Dessverre finnes det sjelden nok salgsstatistikk til å trekke noen nøyaktige konklusjoner om et selskaps verdi ved hjelp av denne metoden.

Relativ verdsettelse av børsnoterte aksjer

Relativ verdsettelse brukes også ved verdsettelse av børsnoterte selskaper. Her er det vanlig å sammenligne ulike multipler mellom aksjer i samme bransje. Av denne grunn kalles det også multippelverdsettelse.

Noen eksempler på multipler er P/E-forhold, P/S-forhold og P/B-forhold.

Relativ verdsettelse av aksjer er en rask måte å få et førsteinntrykk av et selskap på. Du kan for eksempel finne aksjer som ser ut til å skille seg ut fra mengden ved å være under- eller overvurdert.

Det kreves imidlertid en dypere analyse for å trekke noen konklusjoner.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.