Hva er en multippel?

En multippel kan være et verdimål for å verdsette selskaper. Noen eksempler er P/E-forholdet og P/S-forholdet.

Det kan også referere til det tallet som overskuddet til et selskap multipliseres med for å beregne verdien i en multippelverdsettelse.

I matematikken er en multippel et tall som kan divideres med et annet tall et visst antall ganger uten at det blir en rest igjen.

Multiplikatorer for verdsettelse av selskaper

Ved verdsettelse av virksomheter, og spesielt ved multippelverdsettelse, brukes multipler på to måter:

  1. For å sammenligne verdsettelsen av et selskap over tid eller sammenlignet med andre aksjer. Dette er mest vanlig for børsnoterte aksjer.
  2. Som en del av en avkastningsverdivurdering der en multippel brukes på inntjeningen for å beregne en verdi for selskapet. Ofte settes multippelen til 3-5 ganger inntjeningen.

Multippler for aksjeanalyse

Vanlige multipler som brukes til å verdsette og analysere aksjer, er

  • P/E-ratio: Aksjekurs dividert med inntjening per aksje. En inntjeningsmultippel.
  • P/B-ratio: Aksjekurs dividert på egenkapital per aksje. Likner på verdsettelse etter substansverdi.
  • P/S-ratio: Aksjekurs dividert på omsetning per aksje. Omsetningsmultippel.

En høy multippel betyr at aksjen er høyt verdsatt. Hvis den er lav, betyr det at selskapet er lavt verdsatt.

Det er vanligst å bruke multipler for å analysere hvordan markedet verdsetter børsnoterte aksjer. Multiplikatorer kan imidlertid også brukes til å analysere og sammenligne unoterte selskaper.

Multiplikatorer i avkastningsverdivurdering

En vanlig type avkastningsverdivurdering baserer seg på å bruke en velvalgt multippel på inntjeningen de siste årene.

For unoterte selskaper ligger denne vanligvis mellom 1 og 10, men oftest mellom 3 og 5.

Enkelt sagt er det slik at jo bedre og mer attraktivt et selskap er, desto høyere multippel kan rettferdiggjøres. Denne bruken tilsvarer P/E-forholdet, men med omvendt fortegn. Her er det prisen (P) som beregnes på grunnlag av en multippel som en verdivurderer anser som korrekt.

Multippler i matematikken

I matematikken er en multippel, eller heltallsmultippel som det også kalles, et tall som kan divideres med et annet heltall et visst antall ganger uten at det blir en rest igjen.

For eksempel er 15 og 20 multipler av 5.

6, 9 og 12 er multipler av 3.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.