Hva er virksomhetsverdi?

Virksomhetsverdi er den økonomiske verdien av en virksomhet som er i stand til å fortsette driften.

Virksomhetsverdi i mer detalj

Virksomhetsverdi refererer generelt til den økonomiske verdien av en virksomhet som er i stand til å fortsette driften. Alt som trengs for å fortsette driften, er til stede.

Hvis det for eksempel er et SaaS-selskap, er det ikke bare selve programvaren som skal inkluderes, men også servere, ansatte, administrasjon og så videre.

Hvis det er snakk om et råvareselskap, kan en tilstrekkelig mengde råvarer inkluderes i virksomhetsverdien.

Virksomhetsverdi vs. likvidasjonsverdi

Hvis virksomheten ikke er i «driftsklar» stand, hvis vitale deler av virksomheten mangler, kan det ikke være noen virksomhetsverdi.

Dette kan for eksempel være tilfelle når en virksomhet skal avvikles. Dette omtales ofte som likvidasjonsverdi. Den tilsvarer vanligvis netto materielle eiendeler minus likvidasjonskostnader og en rabatt for manglende omsettelighet (fordi virksomheten ikke kan videreføres).

Virksomhetsverdi på engelsk

Enterprise Value

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.