Hva er et gjeldsbrev?

Et selgergjeldsbrev er en avtale mellom en kjøper og en selger der kjøperen betaler deler av kjøpesummen i avdrag.

Det betyr at selgeren tilbyr en kreditt på vilkår som er avtalt mellom selger og kjøper.

Gjeldsbrev brukes i bedrifts- og eiendomstransaksjoner.

Et selgerlån er et selgerfinansiert lån

Et selgergjeldsbrev er et finansielt arrangement mellom kjøper og selger som i praksis innebærer at selger finansierer deler av handelen.

Denne typen finansiering brukes både ved kjøp av virksomhet og ved kjøp av eiendom.

Ordningen er basert på at kjøperen betaler en (vanligvis større) del av den avtalte kjøpesummen på overtakelsestidspunktet, mens det resterende beløpet settes opp som en avbetalingsplan på vilkår som partene blir enige om.

Bruk av en selgerobligasjon kan være en fordel for begge parter, fordi det gjør det mulig å gjennomføre handelen. Men det finnes også andre fordeler (og noen potensielle ulemper).

Andre finansiører ser ofte svært positivt på selgergjeldsbrev, så det kan være en god idé å diskutere dette tidlig i forhandlingene.

Gjeldsbrev i bedriftstransaksjoner

Det kan være flere grunner til å bruke en selgerobligasjon i forbindelse med et bedriftskjøp.

For kjøperen kan det være en måte å finansiere eller delfinansiere oppkjøpet på. En del av kjøpesummen kan betales med egenkapital, en del med banklån eller obligasjoner, og en del via en selgerobligasjon, som er et selgerfinansiert lån.

Ordningen kan også fungere som en slags forsikring for at selgeren lever opp til det som er avtalt. Den kan dermed fungere litt som en tilleggskjøpesum

Det kan for eksempel være at en nøkkelperson skal fortsette å jobbe i selskapet i en viss periode. Hvis det viser seg at dette ikke er tilfelle, kan kjøpesummen reforhandles. Det er viktig at dere avtaler vilkårene i gjeldsbrevet nøye, slik at det ikke oppstår tvister. 

Til slutt kan selgers gjeldsbrev være en måte å avslutte forhandlingene på, selv om kjøper og selger ikke er helt enige om prisen. Kjøperen kan for eksempel tilby en litt høyere kjøpesum mot at deler av kjøpesummen betales i avdrag.

Fra selgerens perspektiv er dette en måte å få avtalen i havn på de riktige vilkårene. Ulempen er at det innebærer en lengre forpliktelse, og dermed høyere risiko, sammenlignet med å bare selge virksomheten og gå videre.

Vendor’s notes i eiendomstransaksjoner

Historisk sett har det vært ganske vanlig å bruke selgerbrev også i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.

Prinsippet er det samme som ved kjøp av virksomhet, men det er større fokus på finansieringsaspektet.

En selgerobligasjon øker likviditeten i transaksjonen. Det gjør det enklere for kjøperen å finansiere kjøpet, noe som øker sannsynligheten for at eiendomshandelen går i boks.

Kjøper og selger blir enige om beløp, løpetid, rentesats og type sikkerhet.

I eiendomstransaksjoner utgjør selgerens gjeldsbrev vanligvis 10-20 % av kjøpesummen.

I tillegg til at det gjør det mulig å gjennomføre handelen, har selgeren fordelen av å kunne tjene renter på lånet

Risikoen er imidlertid høyere, noe som reduseres ved å sørge for at kjøperens kontantstrøm fra eiendommen er sterk nok til å dekke alle utgifter, inkludert betaling av gjeldsbrevet.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.