Hva er justert egenkapital?

Justert egenkapital er den beskattede egenkapitalen i et selskap. Den er lik egenkapitalen pluss eventuelle ubeskattede reserver etter at de er beskattet.

Justert egenkapital i mer detalj

For å forstå hva justert egenkapital er, kan vi se på selskapets balanse.

Den ene siden av balansen består av eiendeler, mens den andre siden består av egenkapital og gjeld.

Hvis det finnes ubeskattede reserver, for eksempel skattemessige avsetninger, ligger dette beløpet på passivasiden, etter egenkapitalen. Dersom disse ubeskattede reservene hadde blitt ført direkte, ville egenkapitalen vært større. Nå er dette utsatt til fremtiden.

Når tiden er inne for å tilbakeføre de ubeskattede avsetningene, vil egenkapitalen øke med det tilbakeførte beløpet minus den skatten som gjelder på tilbakeføringstidspunktet.

Den endelige verdien man får kalles justert egenkapital.

Formel

Justert egenkapital = Egenkapital + (1-skattesats) x ubeskattede reserver

Hvor kan jeg finne justert egenkapital?

Du kan selv beregne justert egenkapital ved å trekke årets skattesats fra de ubeskattede reservene og deretter legge dette beløpet til egenkapitalen.

Når brukes den?

Formålet med justert egenkapital er å gi et mer representativt bilde av de verdiene som eierne egentlig har i selskapet. Ettersom det kan ligge betydelige verdier i ubeskattede reserver, må disse justeres for gjeldende skattesats og tilbakeføres før egenkapitalen fastsettes.

Ved verdsettelse av et selskap bruker takstmannen ofte justert egenkapital som en del av en substansverdivurdering.

Justert egenkapital på engelsk

Adjusted equity

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.