Hva er kapitalkostnad?

Kapitalkostnaden er hva det koster å fremskaffe og bruke en kapital. Begrepet brukes i næringslivet, blant boligselskaper, men også når man snakker om lån til privatpersoner.

Her forteller vi deg mer om hva det betyr.

Kapitalkostnad i bedriftsøkonomi 

I bedriftsøkonomien refererer kapitalkostnaden til kostnaden ved å anskaffe og bruke en kapitalressurs.

Kapitalkostnaden kan dermed bety:

  • Disposisjonskostnad: via lån eller aksjer.
  • Forbrukskostnad: Kostnad gjennom slitasje og avskrivninger.

Finansieringskilden (disposisjonskostnaden) for selskaper er enten i form av lån eller aksjer. Hvis det er lån, kan kapitalkostnaden bestå av renter, gebyrer og amortisering.

Hvis finansieringen skjer i form av aksjer (nyemisjon), kan kostnaden i stedet være i form av markedets avkastningskrav eller et beregnet avkastningsmål. Les også om diskonteringsrenten.

I regnskapet brukes også avskrivninger for å gjenspeile hvordan en kapitalressurs forbrukes over tid.

Vektet kapitalkostnad

Vektet kapitalkostnad er også kjent som WACC (Weighted Average Cost of Capital). Det er en måte å beregne hva det koster å finansiere en virksomhet.

Den representerer den minste avkastningen som et selskap kan oppnå for å overgå långivernes rentekrav og eiernes avkastningskrav.

Kapitalkostnad for lån

Begrepet kapitalkostnad brukes også i forbindelse med lån til privatpersoner, for eksempel lån uten sikkerhet og personlige lån. Der refererer begrepet til kostnaden for et lån i kroner og øre over hele lånets løpetid.

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.