Hva er diskonteringsrenten?

Diskonteringsrenten er en rentesats som gjenspeiler et avkastningskrav på en investering. Begrepet brukes i verdsettelse av virksomheter, men også i investeringskalkyler mer generelt. 

Hvordan diskonteringsrenten brukes

Diskonteringsrenten gjenspeiler normalt en investors avkastningskrav på en investering over en lengre tidsperiode.

Siden det er (1) kapitalkostnader, (2) risiko og kanskje til og med (3) mulighet for å oppnå avkastning på alternative investeringer, neddiskonteres den ønskede fremtidige renten til en nåverdi.

Diskonteringsrenten er basert på prinsippet om at penger i dag er mer verdt enn penger i morgen. 1000 kroner som du tjener i dag, er 1000 kroner. Men hvis du vil forvente å tjene 1000 kroner om tre år, må du ta hensyn til alle «hvis og men» som kan påvirke avkastningen negativt.

Konseptet brukes ved verdivurdering av bedrifter, ved investeringsbeslutninger, for å beregne verdien av eiendom og av banker når de beregner boliglån. Myndighetene bruker også diskonteringsrenten i sine beregninger.

Diskonteringsrente i verdsettelse av virksomheter

I bedriftsverdsettelse er diskonteringsrenten den renten som brukes til å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer til en såkalt nåverdi. Denne tilnærmingen brukes i verdsettelsesmetoden som kalles kontantstrømsverdivurdering / DCF-verdivurdering.

Høy risiko og høy kapitalkostnad innebærer at det brukes en høy diskonteringsrente. Jo høyere diskonteringsrente, desto lavere nåverdi av fremtidige kontantstrømmer, og jo lavere nåverdi, desto lavere verdsettelse av selskapet.

Risikabelt å bruke en diskonteringsrente

Det er risikabelt å verdsette selskaper på grunnlag av estimerte fremtidige kontantstrømmer, fordi det er mange forutsetninger som må legges til grunn.

Ikke minst er diskonteringsrenten et risikabelt element i beregningen. Ettersom den er en nøkkelparameter i DCF-analysen, har den stor innvirkning på den beregnede verdsettelsen.

Modeller for beregning av diskonteringsrenten

Det finnes flere modeller for å beregne diskonteringsrenten. For industrielle investeringer bruker selskaper ofte noe som kalles Weighted Average Cost of Capital (WACC), en slags gjennomsnittlig innskuddsrente.

En annen metode som kalles Capital Asset Pricing Model, brukes for finansielle investeringer og for å beregne egenkapitalkostnaden.

Diskonteringsrente på engelsk

Discount rate, discounting rate, required rate of return, cost of capital

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.