Hva er nåverdi?

Nåverdi er den estimerte verdien i dag av kontantstrømmer som forventes å inntreffe i fremtiden.

Konseptet tar hensyn til tidsverdien av penger, det vil si at en sum penger i dag er mer verdt enn den samme summen penger i morgen. Det brukes dermed til å uttrykke verdien av fremtidige penger i dag.

Nåverdi brukes i DCF-verdivurdering og i selskapers investeringskalkyler (der det også kalles kapitalverdi).

Nåverdi i verdivurdering av selskaper

I verdivurdering brukes nåverdi i en verdsettelsesmetode som kalles kontantstrømsverdsettelse eller DCF-verdsettelse.

Her representerer nåverdien hva en forventet fremtidig kontantstrøm kan være verdt i dag. Beregningen tar hensyn til risiko, kapitalkostnader og alternative investeringer. 

Beregningen gjøres ved hjelp av noe som kalles kapitalkostnaden eller diskonteringsrenten

Hvis risikoen for eksempel anses å være høy, brukes en høyere diskonteringsrente, noe som gir en lavere nåverdi og dermed en lavere verdi av selskapet.

Nåverdimetoden i investeringskalkyler

Nåverdimetoden brukes i investeringskalkyler. Den brukes til å foreta en rettferdig sammenligning av investeringer som er gjort på ulike tidspunkter.

Disse sammenligningene er basert på verdien av investeringen på tidspunktet for investeringsbeslutningen. Dette tidspunktet kalles også nåtidspunktet eller nulltidspunktet.

Fremtidige inn- og utbetalinger omregnes til en nåverdi.

Her, som i forretningsverdivurdering, er nåverdien den estimerte verdien i dag av en fremtidig kontantstrøm, diskontert med en spesifisert diskonteringsrente.

Nåverdi på engelsk

Present value

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.