Hva er P/E ratio?

P/E-forholdet er et nøkkeltall som viser en aksjes pris i forhold til inntjeningen per aksje.

Hvordan P/E-ratioer fungerer

P/E kommer fra det engelske ordet «price-earnings» og refererer til aksjekurs i forhold til inntjening per aksje.

Det viser hvor mange ganger selskapets årlige overskudd aksjen koster.

Eller du kan tolke det slik: Hvor mange år det tar for en investor å tjene inn igjen investeringen sin, gitt at overskuddet forblir uendret.

Dette forholdstallet brukes ofte til å verdsette aksjer i børsnoterte selskaper. Et høyt PE-ratio betyr at inntjeningen er høyt verdsatt. Muligens er aksjen overpriset. Et lavt P/E-ratio betyr at aksjen er billig.

Det brukes også ved verdsettelse av ikke-børsnoterte selskaper. Nærmere bestemt med inntektsmetoden.

I begge typer verdsettelse kan man si at det er en form for multippelverdsettelse.

Gjennomsnittet på børsen ligger historisk sett rundt P/E 14. Blant unoterte aksjer ligger det vanligvis mellom 1 og 10, ofte mellom 3 og 5.

Slik beregner du P/E-ratio

Det er enkelt å beregne P/E. For børsnoterte aksjer er prisen (P) det samme som aksjekursen. Du kan finne overskuddet i selskapets resultatregnskap og dividere det med det totale antallet aksjer i selskapet for å få E.

Da kan du gjøre regnestykket: P/E er aksjekursen delt på inntjeningen per aksje.

Eksempel: Et selskap har 5 millioner utestående aksjer, og aksjekursen er 20 kr. Selskapets totale overskudd er 10 millioner, noe som gir et overskudd per aksje på 2 kroner. P/E er derfor 20/2 = 10.

Hvordan du kan verdsette aksjer med P/E-ratio

Det finnes to hovedmåter å verdsette selskaper på ved hjelp av P/E-forhold:

  • Historisk utvikling: Sammenlign P/E-tallet over tid i det samme selskapet. Er den høyere eller lavere nå enn tidligere? Dette kan indikere kjøpsmuligheter eller når det er på tide å selge.
  • Sammenligning av ulike aksjer: Hvordan er P/E i et selskap sammenlignet med et eller flere andre selskaper i samme bransje? En måte å finne aksjer som er verdt å kjøpe.

Husk dette når det gjelder P/E-ratio

  • Sammenlign kun aksjer i samme bransje eller sektor. Det blir feil hvis du for eksempel sammenligner IT-selskaper med verkstedbedrifter.
  • Et lavt tall betyr ikke nødvendigvis at aksjen er verdt å kjøpe. Ofte kan en lav verdsettelse indikere at det finnes underliggende problemer.
  • En høy verdsettelse er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det kan bety at markedet ser et potensial i selskapet, og at suksessen kan være rett rundt hjørnet. Vekstselskaper har ofte høy P/E-verdi.
  • P/E er ikke egnet for banker og andre selskaper med tunge balanser. I disse tilfellene kan P/B-forholdet være mer passende.

Hva betyr et negativt P/E-ratio?

Hvis P/E-forholdet er negativt (minus), betyr det at selskapet ikke går med overskudd. Denne multippelen kan ikke brukes.

Hvis du vil sammenligne selskaper som ennå ikke er lønnsomme, kan du i stedet bruke omsetningen deres ved hjelp av P/S-forholdet.

P/E-ratio på engelsk

Price Earnings Ratio, PER

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.