Hva er omsetning?

Omsetning er en bedrifts inntekter for solgte tjenester og varer over en periode. 

Omsetning – mer detaljert

Omsetning er en bedrifts totale salg over en gitt tidsperiode

Den omfatter både tjenester og varer. Den omfatter også både fakturert salg og kontantsalg

Vanligvis rapporteres omsetningen for et år, men den kan også rapporteres for et kvartal, for eksempel i en kvartalsrapport.

Er merverdiavgift inkludert i omsetningen?

Nei, det er den ikke. MVA er verken en inntekt eller en kostnad, men en avgift som selskapet belaster kunden og rapporterer til Skatteverket. Derfor er ikke moms en del av omsetningen.

Er overskudd og omsetning det samme?

Nei, det er det ikke. Omsetning er mengden varer og tjenester som er solgt i en gitt periode. Når man tar dette beløpet minus utgifter og kostnader, får man selskapets resultat, og hvis resultatet er positivt, er det overskudd.

Hva er nettoomsetning?

Nettoomsetning er inntektene fra varer og tjenester i den ordinære virksomheten etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre omsetningsrelaterte skatter.

Enkelt sagt er nettoomsetningen de pengene selskapet mottar fra salg av produkter eller tjenester. Dette betyr at gaver, medlemskontingenter, tilskudd og lignende ikke-prestasjonsbaserte driftsinntekter ikke er inkludert.

Heller ikke salg av eiendom eller aksjer er inkludert i nettoomsetningen.

Når brukes omsetning?

Et selskaps omsetning presenteres for eksempel i resultatregnskapet, årsberetningen og årsregnskapet i form av nettoomsetning. Den brukes også ofte til å sammenligne størrelsen på ulike selskaper.

Omsetning per ansatt

Nettoomsetning per ansatt er et nøkkeltall som viser produktiviteten i et selskap. Det viser bedriftens omsetning delt på antall ansatte.

Det må ikke forveksles med personalomsetning, som viser hvor ofte de ansatte skiftes ut.

Omsetning på engelsk

Revenue (USA), Turnover (UK)

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.