Hva er overskudd?

Overskudd er inntektene minus kostnadene til et selskap. Hvis resultatet er negativt, går selskapet med tap. Hvis det er positivt, kalles det overskudd. Når inntekter og kostnader er like store, har selskapet et nullresultat. 

Selskapets resultater i resultatregnskapet

I regnskap og bedriftsøkonomi finner du bedriftens resultater i resultatregnskapet. I tillegg til inntekter og kostnader viser den også skatter og avgifter. Resultatet er vanligvis delt inn i følgende poster:

  • Driftsresultat
  • Resultat etter finansposter
  • Årsresultat

Resultatregnskapet er sammen med balansen sentrale elementer i et selskaps årsregnskap.

Hva er overskudd?

Overskudd betyr det samme som et positivt resultat, det vil si at kostnadene er mindre enn inntektene.

Hvis kostnadene er større enn inntektene, går selskapet med underskudd og viser derfor et negativt resultat.

Et selskap kan bruke overskuddet til nye investeringer eller til å dele det ut til aksjonærene i form av utbytte.

Overskudd overføres til egenkapitalen

Ved utgangen av regnskapsåret overføres årets resultat til egenkapitalen i balansen. Hvis selskapet har gått med overskudd, påvirker dette egenkapitalen positivt. Hvis det er et underskudd, påvirkes egenkapitalen negativt.

Hva er et resultatregnskap?

Et resultatregnskap viser et estimat av selskapets fremtidige inntekter og utgifter, vanligvis for ett regnskapsår. Et resultatregnskap kan brukes til å sikre at selskapet oppnår et positivt resultat (overskudd).

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.