Hva er P/S-ratio?

P/S-forholdet er et forholdstall som viser prisen på en aksje i forhold til selskapets omsetning per aksje.

Hvordan P/S-ratioer fungerer

P/S står for Price/Sales, det vil si pris i forhold til selskapets omsetning. Både pris og salg refererer til per aksje.

Dette forholdstallet brukes til å verdsette en aksje basert på selskapets omsetning. For eksempel betyr P/S 2 at prisen på aksjen er dobbelt så høy som den årlige omsetningen.

Eksempel: Et selskap har 5 millioner utestående aksjer. Aksjekursen er 20 kroner. Omsetningen er 50 millioner, noe som betyr at omsetningen per aksje er 10 SEK. P/S er da 20/10 = 2.

Når brukes P/S-ratio?

P/S-forholdet brukes oftest til å analysere børsnoterte aksjer gjennom en såkalt multippelverdsettelse.

Det kan også brukes til å verdsette unoterte selskaper i forbindelse med en avkastningsverdivurdering, selv om dette er mindre vanlig.

P/S-forholdet brukes ofte til å verdsette selskaper som ikke er lønnsomme, fordi det mer brukte P/E-forholdet, som er basert på pris i forhold til inntjening, ikke fungerer.

Det kan også hevdes at det er bedre å bruke omsetning enn fortjeneste fordi omsetning er vanskeligere å manipulere gjennom regnskapet.

Hvordan brukes P/S?

Du kan analysere en aksje basert på verdsettelsen av salget, enten ved å studere dette forholdstallet for den samme aksjen over tid eller ved å sammenligne den med andre selskaper i samme bransje.

I likhet med andre forholdstall kan P/S brukes til å vurdere om en aksje er verdt å kjøpe eller ikke. Et lavt P/S-forhold kan indikere at salget for øyeblikket er undervurdert, noe som kan være en kjøpsmulighet.

På samme måte kan et høyt P/S-forhold bety at aksjen er overvurdert. Det kan være en mulighet til å selge, eller det kan være lurt å avstå fra å kjøpe.

Husk imidlertid at det omvendte også kan være tilfelle. En aksje kan være billig fordi selskapet har økonomiske problemer. Den kan være høyt verdsatt fordi selskapet er i vekst og markedet har store forhåpninger til fremtiden.

P/S-forhold på engelsk

Pris-sales-ratio, P/S-ratio, P/S

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.