7 vanlige feil i due diligence

Å gjennomføre due diligence handler om å undersøke en bedrift nøye for å finne ut hva som foregår «under overflaten». Ofte er det noe man gjør i forbindelse med et selskapsoppkjøp.

Finnes det uredelige transaksjoner, tap på fordringer eller regnskapsmangler? Har selskapet alle nødvendige lisenser og har det tilgang til de fysiske eiendelene som er oppført?

Dette er bare noen av faktorene som en bedriftsinspeksjon kan avdekke.

I teorien er det lett å huke av en sjekkliste, men i praksis er det mange fallgruver som helst bør unngås. I alle fall hvis du ønsker et godt beslutningsgrunnlag.

I denne artikkelen går vi gjennom syv vanlige feil under en due diligence.

1. Inspektøren går glipp av viktige detaljer

Den mest vanlige feilen er nok at kontrolløren unnlater å ta hensyn til viktige detaljer i forbindelse med en bedriftskontroll.

Vanligvis skyldes dette at den som utfører kontrollen ikke har gode nok rutiner til å oppdage eventuelle særheter. Det kan også være et spørsmål om erfaring. Uforsiktighet forekommer dessverre også i bransjen.

For å unngå denne feilen er det viktig å ansette en ekspert med lang erfaring. Han jobber metodisk ut fra en veldefinert protokoll, som er tilpasset hver enkelt anledning.

2. Du betaler for due diligence du ikke trenger

Dessverre skjer det alt for ofte at du betaler for en due diligence som er mer omfattende enn nødvendig. Alle selskaper er unike, og hver forretningstransaksjon er en egen sak. Derfor er det ingen god «one size fits all» i bedriftsinspeksjoner.

«Tallerkenmodellen», som vi også kan kalle den, kan inneholde litt økonomisk, litt kommersiell, litt juridisk og litt teknisk bedriftsinspeksjon. Dette smakfulle måltidet samsvarer dessverre sjelden med de reelle behovene for åpenhet som er nødvendig. Noen ganger er det nødvendig med mye økonomisk due diligence, men ikke like nødvendig med lovlig. Eller vice versa.

Det som da skjer, er at den som kjøper en bedriftsinspeksjon betaler unødvendig mye for å få innsikt i forhold som ikke er relevante i den gitte situasjonen. Den som selger tjenestene tjener selvsagt på det, men kunden må betale med penger som kunne vært brukt til andre ting.

3. Selgerens forretningshemmeligheter avsløres

En god due diligence gir uten tvil et godt innblikk i virksomhetens drift – det er selve hensikten. Men en av de største risikoene for selgeren er at etterforskningen avdekker alt for mye, at den potensielle kjøperen får innsikt i selskapets hemmeligheter.

Til syvende og sist kan det hende at det ikke blir noen avtale og da kan vedkommende bruke informasjonen til sin fordel, for eksempel i egen virksomhet.

For å unngå denne feilen er en intensjonsavtale, kontrakt eller avtale vanlig. Dels er det også mulig å regulere gjennom garantier.

Regnskap og dokumentasjon.

En vanlig feil ved due diligence er å stole på nøyaktigheten av det som er skrevet i bøkene og rapportene.

4. For stor tiltro på garantier

Å ha tiltro til garantier er en vanlig feil. I forbindelse med en forretningstransaksjon er det vanlig at selger stiller med visse garantier overfor kjøper. Målet er dermed ofte å hindre at due diligence kommer inn på områder som fører til at bedriftshemmeligheter blir avslørt uten at det er nødvendig. Garantier kan også fremskynde selve bedriftskontrollen dersom det medfører at enkelte forhold ikke blir gjennomgått.

Det kan derfor være fristende å minimere omfanget av kontrollen og heller investere mest mulig i garantier. Dessverre kan det bli veldig kostbart. Dersom partnerne havner i en tvist om garantiene etter transaksjonen, kan det bli dyrt – ofte for både kjøpere og selgere.

Det er vanligvis et bedre alternativ for begge parter å gjøre en solid due diligence og supplere den med visse garantier for velvalgte deler av forretningstransaksjonen.

5. Å se all dokumentasjon som «bevis»

Det skjer alt for ofte at kontrollører tar det som står i dokumentasjonen for gitt. Ofte handler det om rapporter, undersøkelser eller sertifikater fra tredjeparter. Et slikt dokument er ikke i seg selv et «bevis» på at noe er på en bestemt måte i virksomheten.

Derfor må en godt utført due diligence alltid grave dypt og se forbi tallene og bokstavene som ved første øyekast kan gi inntrykk av at alt er i orden. Nok en gang – ansett en bedriftsinspektør som har kunnskap og erfaring, og som ikke faller i denne typen fallgruver.

6. Kontrolløren forutsetter at regnskapet er korrekt

Djevelen er i detaljene. Tidligere års balanse og resultatregnskap kan virke som et godt utgangspunkt for due diligence. Dessverre kan de ha blitt både manipulert og preget av tilfeldige feil.

En god bedriftskontroll må derfor kunne avdekke falske transaksjoner, finne skjulte lån, oppdage tap på fordringer og finne andre mangler ved regnskapet. Dersom dette ikke oppdages, blir resultatet av undersøkelsen feil, noe som blant annet kan føre til feil selskapsvurdering eller dårlige kjøpsbeslutninger.

7. Selger har en dårlig strategi overfor personalet

Vil de ansatte tjene på at selskapet kjøpes ut? Det er ofte en bekymring hos de ansatte og det kan føre til skravling på kontoret dersom det blir klart at bedriften kan stå foran et salg. Dette kan igjen påvirke de ansattes ytelse, samt deres syn på selskapet.

For at arbeidsmoralen ikke skal påvirkes negativt, kan det være greit å tenke gjennom hvordan en due diligence bør gjennomføres. Tenk på hva som skal kommuniseres til de ansatte. Ikke alle forsøk på bedriftstransaksjoner går gjennom. En tilnærming kan derfor være å gjennomføre virksomhetskontrollen på en diskret måte som gjør at personalet ikke vet at det foregår.

Alternativt kan ledelsen legge alle kort på bordet og snakke om formålet og hvordan forskjellige fremtidsscenarioer ser ut. Det skaper ofte tillit. Uansett er det i både kjøper og selgers favør at en due diligence håndteres på en så ryddig måte som mulig.

Ønsker du å gjøre en bedriftsbefaring uten feil?

Kontakt oss nå

Christoffer Nielsen
Artikkelforfatter

Christoffer Nielsen

Uavhengig ekspert på verdivurdering av selskap, M&A & Due Diligence
[email protected]
Bøker av forfatteren

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.