Økonomisk due diligence (inspeksjon) – Alt du trenger å vite

Finansiell inspeksjon, eller finansiell due diligence som det vanligvis kalles, er et kritisk skritt for mange selskaper når de gjennomfører virksomhetsoppkjøp (M&A). Det er sjelden at større oppkjøp går igjennom uten en tilstrekkelig bedriftsinspeksjon, og en slik prosess er vanligvis svært komplisert og tidkrevende.

Trenger du å foreta en revisjon av et finansselskap?

Kontakt oss

Kort om due diligence

Vi skal se nærmere på de økonomiske aspektene ved en bedriftsinspeksjon, men først litt om det generelle konseptet. Å gjennomføre due diligence betyr å undersøke et selskaps eller en enkeltpersons økonomiske, juridiske, skattemessige og finansielle forhold nøye. Dette kan omfatte aspekter som salgstall, aksjer og mulige koblinger til former for økonomisk kriminalitet som korrupsjon og skatteunndragelser. Slik kontroll kan bli nødvendig når et selskap starter samarbeid med forretningspartnere, planlegger å kjøpe opp et annet selskap eller foretar investeringer i eiendom.

Due diligence er noe som bør vurderes før du tar viktige forretningsbeslutninger eller kjøper opp et selskap.

Hvem trenger due diligence?

Alle selskaper og organisasjoner som deltar i foretningssammenslåinger eller erverver aksjer eller eiendom, samt investorer som investerer i andre selskaper eller eiendom, må gjennomføre due diligence. Det er spesielt viktig i internasjonale sammenhenger hvor det kan være utilstrekkelig åpen informasjon tilgjengelig.

Hva er økonomisk due diligence?

Økonomisk due diligence er en av flere typer bedriftsinspeksjon. Denne formen er så vanlig at den ofte brukes synonymt med selve begrepet due diligence.

Analysen er i hovedsak basert på finansiell informasjon fra selskapets regnskap. Dette inkluderer for eksempel balanse og resultatregnskap, fakturaer, kvitteringer, eiendeler og fordringer.

økonomisk due diligence

Hvordan utføre økonomisk due diligence?

Ved kjøp av et selskap gjennomføres vanligvis en finansiell due diligence på forhånd. Deretter ser man på flere sider ved bedriften som er i fokus. Dette er en tidkrevende prosess som krever utrolig presisjon da all samlet informasjon må være korrekt. Derfor anbefales det alltid å ansette spesialister med erfaring på området for å sikre at økonomikontrollen blir riktig utført.

I Norge er det ingen due diligence-sjekkliste som må følges av loven. Men selve prosessen ser vanligvis ganske lik ut. Nedenfor er trinnene som vanligvis utføres:

  • Gjennomgang av potensielle mål og risikoer med oppkjøpet.
  • Sammenstilling av nødvendig informasjon for inspeksjonen. Denne informasjonen sendes deretter til selgeren som samler inn informasjonen og sender den tilbake til kjøperen.
  • Analyse av finansiell, kommersiell, teknisk, finansiell og juridisk informasjon utføres.
  • Sammensetning av analysen som deretter fungerer som grunnlag for beslutningen.
  • Mulig salg.

Kostnaden for en økonomisk due diligence varierer fra virksomhet til virksomhet. Beløpet avhenger av størrelsen på målselskapet, hvor komplisert avtalen er, hvor mange parter som er involvert og så videre.

Hvorfor er det viktig?

Finansiell due diligence gir et innblikk i selskapets økonomiske resultater og dets evne til å generere fremtidig overskudd. Det gir dermed en klar forståelse av selskapets styrker og svakheter.

Med denne kunnskapen kan man ta bedre beslutninger om neste steg. Du vil ha en oversikt over hvor mye penger som må investeres for å kjøpe selskapet. Du vil også ha en klarere ide om hva slags avkastning du kan forvente av investeringen.

Videre bidrar finansiell due diligence til bedre forhandlinger og reduserer også anskaffelseskostnadene. Gjennom bedre kjennskap til bedriften minker sannsynligheten for å betale for mye for den.

Begrensninger på finansiell due diligence

Finansielle inspeksjoner har sine begrensninger. Til å begynne med tilsvarer det ikke en inspeksjon utført i henhold til god revisjonsskikk. Det kan imidlertid være et supplement til en revisjon.

I tillegg er finansiell due diligence ikke alltid egnet for små bedrifter, da disse har en tendens til å ha for lite økonomisk informasjon til å basere en skikkelig analyse på.

Men for mange mellomstore og store bedrifter kan det være særdeles aktuelt å se nærmere på regnskapet gjennom en due diligence av denne typen.

Ønsker du å foreta en finansiell revisjon av et selskap?

Kontakt oss

Christoffer Nielsen
Artikkelforfatter

Christoffer Nielsen

Uavhengig ekspert på verdivurdering av selskap, M&A & Due Diligence
[email protected]
Bøker av forfatteren

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.