Hva er P/B-ratio?

P/B er et forholdstall som viser prisen på en aksje i forhold til den bokførte egenkapitalen.

Slik fungerer P/B-ratio

P/B står for Price/Book Value – pris per aksje i forhold til egenkapital.

Egenkapitalen, også kjent som bokført verdi, er en post du finner i et selskaps balanse.

Egenkapitalen representerer forskjellen mellom selskapets eiendeler og gjeld. Det er pengene som eierne har investert, pluss eventuelle overskudd fra tidligere år som er igjen i selskapet.

Dette forholdstallet kan derfor sammenlignes med en slags substansverdi for børsnoterte aksjer.

P/B viser hvordan eiendelene er verdsatt

Enkelt sagt viser P/B-forholdet hvordan selskapets eiendeler er verdsatt.

Hvis P/B er 1, tilsvarer prisen på en aksje det du teoretisk sett ville fått hvis selskapet la ned virksomheten, solgte eiendelene, betalte gjelden og betalte ut resten til aksjonærene.

Hvis P/B er over 1, verdsetter markedet selskapet høyere enn verdien av netto eiendeler. Hvis tallet er under 1, kan du i teorien få mer penger ved en likvidasjon enn hvis aksjen selges på børsen.

Her må det imidlertid tas et forbehold, fordi bokført verdi ikke er det samme som markedsverdi. Ved en likvidasjon engasjeres en takstmann, og eiendelene kan få en lavere – eller høyere – verdi.

Når brukes P/B-ratio?

P/B-forholdet kan brukes for alle aksjer, men det er spesielt nyttig i kapitalintensive virksomheter.

For eksempel har eiendomsselskaper og banker en betydelig balanse, og det er ikke uvanlig at de verdsettes ved hjelp av P/B-ratioer i ulike analyser i stedet for P/E– eller P/S-ratioer.

Det fungerer også for selskaper som går med underskudd (noe P/E-ratioer ikke gjør).

Derimot er forholdstallet lite egnet til å verdsette selskaper der resultatregnskapet spiller en mye større rolle enn balansen, eller der eiendelene ikke er av stor betydning. Det gjelder for eksempel konsulentselskaper, IT-selskaper og mange vekstselskaper.

Hvordan brukes P/B-ratio?

P/B-forholdet kan brukes til å vurdere om eiendelene er over- eller undervurdert av markedet. Hvis du skal sammenligne ulike aksjer ved hjelp av dette forholdstallet, bør de være i samme bransje.

Det kan også brukes som en sikkerhetssjekk for at en aksje ikke er overvurdert. Hvis for eksempel P/E er høy, men P/B er noenlunde normal, kan risikoen likevel være begrenset.

I likhet med andre forholdstall bør P/B-forholdet aldri brukes alene til å ta investeringsbeslutninger.

P/B-ratio på engelsk

Price-to-Book Ratio, P/B Ratio

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.