Hva er EBITDA?

EBITDA er et selskaps driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger på varige driftsmidler og amortisering av immaterielle eiendeler (goodwill).

Begrepet kommer fra Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortisation.

Dette forholdstallet brukes til å analysere lønnsomheten i aksjer og i forbindelse med verdsettelse av selskaper. I Sverige brukes det også som et mål for rentefradragsbegrensninger.

Slik beregner du EBITDA

For å beregne EBITDA tar du utgangspunkt i selskapets resultatregnskap. Finn posten «driftsresultat» og legg til avskrivninger og amortiseringer. Skatt og renter er lagt til lenger ned i resultatregnskapet, så du trenger ikke å justere for disse.

Dette forholdstallet er relatert til EBITA (som inkluderer avskrivninger på varige driftsmidler) og EBIT (som inkluderer både avskrivninger på varige driftsmidler og amortisering av immaterielle eiendeler).

Driftsresultatet er høyere i EBITDA sammenlignet med henholdsvis EBITA og EBIT, og ifølge mange gir det et bedre bilde av et selskaps operasjonelle lønnsomhet (ytelse).

Hva er EBITDA-margin?

EBITDA-margin er selskapets EBITDA i forhold til omsetning, uttrykt i prosent. 

En høyere margin er gunstig. Virksomheter med høye kostnader har ofte en lav EBITDA-margin.

Dette forholdstallet er svært likt resultatmarginen, bortsett fra at i resultatmarginen er kostnader til renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer trukket fra resultatet.

Forskjellen fra driftsmarginen er at i beregningen av sistnevnte belastes resultatet med avskrivninger (men, som i EBITDA-marginen, ikke skatt og finanskostnader).

Hva er en god EBITDA? 

Hvis du lurer på hva en god EBITDA bør være, er det sannsynligvis marginen du spør om. Det er ikke mulig å sammenligne nøkkeltallet direkte mellom ulike virksomheter av ulik størrelse.

Hvis EBITDA er 7 millioner i ett selskap og 5 millioner i et annet, betyr ikke det at det sistnevnte selskapet er dårligere.

Hvis vi derimot sier at EBITDA-marginen er 12 prosent i det ene selskapet og 17 prosent i det andre, vet vi at det sistnevnte selskapet er mer lønnsomt.

Selv om du sammenligner marginer, bør du være forsiktig, for hva som er «bra», varierer sterkt fra bransje til bransje.

EBITDA på engelsk

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

VURDERER DU Å VELGE ET BILLIGERE ALTERNATIV ELLER GJØRE VURDERINGEN PÅ EGEN HÅND?
DET ER OPP TIL DEG, MEN TENK PÅ AT…

cirkularbild1

Du risikerer å tape rettssaken hvis vurderingen ikke er vanntett.

cirkularbild2

Du risikerer at konflikten aldri blir løst, noe som kan skade forholdet til motparten.

Du risikerer å bli lurt når du inngår eller avslutter et delt eierskap.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg

Vennligst fyll inn så mye informasjon som mulig.